Intranet Vstup pro nájemníky

Ústí n.L.: Dokončení výměny elektroinstalace a plynového potrubí v Sadové 1917

25. 2. 2014
V Ústí nad Labem došlo v polovině února k dokončenívý­měnyelektroin­stalace a plynového potrubív domě v ulici Sadové 1917. Staré rozvody, které již neodpovídaly normámČSN, byly nahrazeny novými. Nyní dům splňuje veškeré normy bezpečnosti, navíc je obohacen o automatické rozsvěcení světel, které ušetří náklady na společné prostory.Došlo i k…

Pokračování stavebních prací - bytový dům Ruská č. p. 931-932

17. 2. 2014
Od 17. února 2014 budou u bytového domu Ruská č. p. 931–932 v Litvínově pokračovat stavební práce započaté vzáří roku 2013. V první fázi došlo k zateplení štítových stěn a kompletní opravě balkónů na štítových stranách domu. Ve druhé fázi dojde k zateplení domu na obvodových stěnách, včetně kompletních…

Označení vchodů č. p. a doplnění informačních materiálů

11. 2. 2014
Koncem roku 2013 byly u vybraných bytových domů vyměněny vchodové dveře za nové hliníkové, někde i s vyzdívkami. Tyto domy budoudo koncebřezna označenytaké novým číslem popisným. Dále budou ve vchodech doplněny domovní řády a namontovány plastové informační tabule pro nájemníky. …

Rozhovor s T.Peřinou: Projekt "Bezpečná Svibice"

25. 7. 2013
Projekt bezpečná Svibice mění nejproblémovější dům Projekt Bezpečná Svibice rozjela společnost CPI Byty, která ve městě vlastní 370 bytů, polovina bytového fondu je lokalizováno na největším českotěšínském sídlišti. Adresy Okružní 1, Okružní 12, Cihelní 15, Svibická 2 a Polní 16 nevzbuzovaly důvěru. To se však mění díky zmíněnému projektu. O…

Změna dodavatele tepla na sídlišti Sever - práce zahájeny

26. 3. 2013
Společnost CPI BYTY se před časem rozhodla změnit dodavatele tepla pro byty na sídlišti Sever, neboť je přesvědčena, že je schopna svým nájemníkům zajistit lepší cenové podmínky než dosavadní poskytovatel. Dlouhé období příprav projektu, technických a administrativních záležitostí nyní přechází do stádia realizace. Přechod na nový způsob vytápění…