Intranet Vstup pro nájemníky

Oprava a zateplení štítových stěn Bezručova 1704-1706

13. 8. 2014
Vážení nájemníci, dovolujeme si Vám oznámit, že v souladu s plněním plánu oprav bude až do15.09.2014 pro­bíhat oprava štítových stěn na ulici Bezručova 1704–1706 i snásledným zateplením. Práce bude provádět firma Bytostav Ústí s.r.o., stavbyvedoucím je panMiroslav Hyl, tel.: 605209 993. Dotčeným nájemníkůmse omlouváme za případné…

Výsadba skalek v České Lípě

17. 6. 2014
Společnost CPI BYTY již několik let úzce spolupracuje s Občanských sdružením Za klidný Sever, které zástupuje nájemníky ze sídliště Sever v České Lípě. Kromě otázek věnovaných především bydlení a vzájemné komunikaci mezi firmou a nájemníky se však tato spolupráce stala ukázkovou i v rámci zlepšování celkového životního prostředí na sídlišti. …

Rekonstrukce domu v České Lípě, ul. Zoubkova 2159

14. 6. 2014
Aktuální situace na trhu a poptávka lidí po bydlení jednoznačně upřednostňuje menší velikost bytů před těmi většími. Důvodem jsou nejen rostoucí náklady, ale také změny v rodinném a celkově společenském životě. Proto se společnost CPI BYTY u vybraných domů s velkými byty rozhodla k jejich celkové revitalizaci a rozdělení velkých bytů na menší…

Ústí n.L.: Dokončení výměny elektroinstalace a plynového potrubí v Sadové 1917

25. 2. 2014
V Ústí nad Labem došlo v polovině února k dokončenívý­měnyelektroin­stalace a plynového potrubív domě v ulici Sadové 1917. Staré rozvody, které již neodpovídaly normámČSN, byly nahrazeny novými. Nyní dům splňuje veškeré normy bezpečnosti, navíc je obohacen o automatické rozsvěcení světel, které ušetří náklady na společné prostory.Došlo i k…

Pokračování stavebních prací - bytový dům Ruská č. p. 931-932

17. 2. 2014
Od 17. února 2014 budou u bytového domu Ruská č. p. 931–932 v Litvínově pokračovat stavební práce započaté vzáří roku 2013. V první fázi došlo k zateplení štítových stěn a kompletní opravě balkónů na štítových stranách domu. Ve druhé fázi dojde k zateplení domu na obvodových stěnách, včetně kompletních…