Vyúčtování služeb a energií 2016

2. 5. 2017

 

 

Vážení nájemníci,

V prvním květnovém týdnu by mělo do Vašich schránek přijít vyúčtování za služby a energie spotřebované v roce 2016. Projděte si prosím veškeré údaje, v případě nejasností neprodleně kontaktujte svou pobočku CPI BYTY. Reklamace vyúčtování jsou platné do 30 dnů od obdržení vyúčtování! Na jakékoliv opožděné stížnosti nemusí být brán zřetel.

 

NEDOPLATKY ZA SLUŽBY UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31.7. 2017!!!

 

S pozdravem

CPI BYTY, a.s.