Platný sazebník poplatků od 1.7.2019

10. 6. 2019

SAZEBNÍK POPLATKŮ společnosti CPI BYTY, a.s. platný od

1.11.2018

 

 

Pronájem bytu

100 % holého nájemného

Sepsání NS*

100 % holého nájemného

Výměna bytu

100 % holého nájemného

Výměna bytu – směna

100 % holého nájemného

Přepis NS** na spolubydlící osobu

50 % holého nájemného

Dodatek ke smlouvě (prodloužení)

50 Kč

Kopie NS nebo souvisejících dokladů k náj. vztahu na žádost nájemce

100 Kč

Žádost o povolení stav. úprav bytu

zdarma

Pronájem nebytového prostoru          

30 % holého nájemného; max 6 000 Kč

Pronájem garáže, pozemku                  

500 Kč

 

*Nájemní smlouva

**Je placeno buď za sepsání Rezervační smlouvy, nebo rovnou za sepsání NS

 

 

POPLATKY ZA HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE OD 1.7.2019

 

Hodnota poplatku:  50 Kč

 

Do poplatku se zahrnují i transakce provedené terminálem.

 

Poplatek je za každou platební transakci na pokladně kromě těchto výjimek:

  1. Poplatky při nastěhování klienta včetně platby prvního nájmu
  2. Splátkové kalendáře odsouhlasené oddělením pohledávek
  3. Zápočet přeplatku na dlužné částky provedený na pokladně (např. vyplatíme přeplatek z vyúčtování a přijmeme platbu na dlužné částky)
  4. Poplatek za prodloužení smlouvy, poplatek za kopii dokladu apod. – nevybíráme poplatek z platby jakéhokoliv poplatku.
  5. Platby na ubytovně Zámecký park v Litvínově