Oznámení dne zapsání fúze společností sloučením do obchodního rejstříku

Oznámení dne zapsání fúze společností sloučením do obchodního rejstříku
29. 05. 2019
Dovolujeme si Vás požádat, aby v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty Vámi vystavené daňové doklady za poskytování Vašich služeb či dodání Vašeho zboží se zdanitelným plněním počínaje dnem 1.6.2019 zněly pouze na „Nástupnickou společnost “ společnost CPI BYTY, a.s., IČ: 05327776 se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha. Více v detailu zprávy.

Vážení,

rádi bychom Vás jménem „Nástupnické společnosti“ CPI Residential, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 05327776 informovali, že ke dni 1.6.2019 byl zapsán projekt fúze sloučením do obchodního rejstříku.


„Zanikající společnost“

CPI BYTY, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 262 28 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7990 jakožto „Zanikající společnost“ zanikla bez likvidace dnem zápisu projektu fúze do obchodního rejstříku tj. dne 1.6.2019


a


„Nástupnická společnost“

Nástupnickou společností, na kterou přešlo dnem zápisu do obchodního rejstříku jmění zanikající společnosti a která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti je společnost CPI Residential, a.s., IČ: 053 27 776. Do obchodního rejstříku byla fúze zapsána ke dni 1.6.2019 – v tento den společnost CPI BYTY, a.s. zanikla a zároveň nástupnická společnost CPI Residential, a.s. změnila název své obchodní firmy na CPI BYTY, a.s.


Nástupnická organizace je v obchodním rejstříku zapsána ode dne 1.6.2019 takto:


CPI BYTY, a.s.

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha

IČ: 053 27 776, DIČ: CZ699004110


Závěrem si Vás dovolujeme požádat, aby v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty Vámi vystavené daňové doklady za poskytování Vašich služeb či dodání Vašeho zboží se zdanitelným plněním počínaje dnem 1.6.2019 zněly pouze na „Nástupnickou společnost “ společnost CPI BYTY, a.s., IČ: 05327776 se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha.


Od 1.6.2019 zůstává v platnosti doručovací adresa: CPI Byty a.s., Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem