Soutěžní podmínky: Soutěž „Online Klientská zóna CPI Byty“

Soutěžní podmínky: Soutěž „Online Klientská zóna CPI Byty“
28. 03. 2022
Přihlaste do online Klientské zóny a vyhrajte jeden ze šesti poukazů v hodnotě 5 000 Kč na nákup v obchodě Tesco či Billa. Do slosování se můžete zapojit až do 31. 5. 2022.

Soutěžní podmínky: Soutěž „Online klientská zóna CPI BYTY“

Tato pravidla (dále jako „Pravidla“) obsahují úplnou specifikaci podmínek soutěže „Online klientská soutěž CPI BYTY“ (dále jako „Soutěž“). Tato pravidla jsou dostupná po dobu soutěže na adrese www.cpibyty.cz a definují kompletní specifikaci soutěže.

Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CPI BYTY, a.s., IČ 05327776, sídlo Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jako „Pořadatel“).

Doba konání soutěže:

Do soutěže budou zařazení automaticky všichni aktivní uživatelé online klientské zóny CPI BYTY v období od 1.1. 2022 00:00:00 hod do 31.5.2022, 23:59:59hod. Žádný ze soutěžících není nicméně povinen v případě výhry činit žádné jednání ani jakkoliv jinak se aktivně Soutěže účastnit.

Účastníci soutěže:

Účastníkem Soutěže může být pouze aktivní nájemce společnosti CPI BYTY, a.s., který má v době vyhodnocení soutěže účinnou nájemní smlouvu.

Způsob zařazení do soutěže:

Do Soutěže budou automaticky zařazeni všichni nájemci společnosti CPI BYTY, a.s., kteří se v době konání soutěže přihlásí do online klientské zóny CPI BYTY. Podmínkou přihlášení do klientské zóny CPI BYTY je registrace emailové adresy nájemce na pobočce CPI BYTY a následně přihlášení do klientské zóny na adrese https://portal.cpibyty.cz/.

Ze soutěže budou vyřazení nájemci, kteří nebudou mít aktivní - účinnou nájemní smlouvu v době vyhodnocení soutěže, nebo u jejichž nájemního vztahu poběží výpovědní doba nebo budou v době vyhodnocení porušovat povinnosti stanovené nájemní smlouvou (např. neuhrazení nájemného atd).

Z účasti v Soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, osoby s pořadatelem personálně a majetkově spjaty nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

Ceny 

Celkem 6 x poukázka na nákup v obchodech Billa nebo Tesco v hodnotě 5.000,-Kč.

Za každou pobočku CPI BYTY (Litvínov, Česká Lípa, Ústí nad Labem, NMPS, Třinec, Praha) bude vylosován jeden výherce poukázky v hodnotě 5.000,-Kč.

Výherce si zvolí, zda preferuje poukázku do obchodu Billa nebo Tesco.

Termín a způsob vyhodnocení soutěže:

Vyhodnocení soutěže proběhne do 15. 6. 2022. Losování výherců proběhne pomocí generátoru náhodných čísel.

Kontaktování výherců soutěže:

Výherci budou kontaktování zástupcem CPI BYTY do 5 dnů od datumu vyhodnocení Soutěže, a to pomocí kontaktních údajů vedených u společnosti. V případě, že se nepodaří pořadateli s výhercem zkontaktovat do 5ti dnů od prvního pokusu o kontaktování nebo v případě, kdy výherce odmítne výhru převzít nebo si ji nepřebere do dalších 14-ti dnů od zkontaktování, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

Souhlas výherce s uveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti se soutěží:

Podmínkou předání výhry bude ze strany výherce poskytnutí písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže a následné propagační účely.

Pořadatel bude na základě poskytnutého souhlasu oprávněn bezplatně rozšiřovat jméno, příjmení a město bydliště výherce v soutěži. V případě osobního setkání pořadatele s výhercem či předání ceny bude pořadatel rovněž oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a šířit podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se výherce, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního na internetových stránkách nebo sociálních sítích pořadatele.

Dotazy vztahující se k Soutěži je možné směrovat na e-mail soutez@cpibyty.cz.

V Praze dne 17. 3. 2022