Společnost CPI Byty prodává několik nemovitostí a pozemků v Třinci

Společnost CPI Byty prodává několik nemovitostí a pozemků v Třinci
28. 04. 2021
Společnost CPI Byty vypsala výběrové řízení k prodeji několika objektů a pozemků, které doposud vlastnila a spravovala v Třinci. Jedná se zejména o rodinné domy a přilehlé plochy v oblastech Nový Borek a Starý Borek. Prodej začne v sobotu 1. května.

Společnost CPI Byty vypsala výběrové řízení k prodeji několika objektů a pozemků, které doposud vlastnila a spravovala v Třinci. Jedná se zejména o rodinné domy a přilehlé plochy v oblastech Nový Borek a Starý Borek. Prodej začne v sobotu 1. května. 

„K prodeji nemovitostí v Třinci, kde se nachází významná část našeho portfolia, jsme přistoupili z důvodu naší dlouhodobé strategie. Objekty, které nabízíme, svým charakterem nezapadají do koncepce a směru, kterým se chceme ubírat,“ vysvětluje Petr Mácha, ředitel společnosti CPI Byty. „Letos se také soustředíme na velké opravy, dvě stovky bytů v Třinci kompletně rekonstruujeme. Na podobné zkvalitňování portfolia se nyní chceme zaměřit,“ dodává.

Prodej nemovitostí proběhne formou výběrového řízení, které bude zajišťovat společnost Naxos. Více informací o nemovitostech a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách www.naxos.cz.

Nabízené objekty k prodeji:

 • pozemek parc. č. 135, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova č.p. 306, Staré Město, rodinný dům, pozemek parc. č. 136/1, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova bez čp/če, garáž, pozemek parc. č. 136/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova bez čp/če, garáž, pozemek parc. č. 134/2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
 • pozemek parc. č. 681/2, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 686/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 510, Staré Město, rodinný dům, pozemek parc. č. 686/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če, garáž
 • pozemek parc. č. 688/6, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 689/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 509, Staré Město, bytový dům, nemovitá kulturní památka, pozemek parc. č. 689/4, ostatní plocha, jiná plocha
 • nemovitosti označené: „Nový Borek 1“- pozemek parc. č. 2606, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 618, rodinný dům a část pozemku parc. č. 1968/1, ostatní plocha, zeleň
 • nemovitosti označené: „Nový Borek 3“- pozemky parc. č. 2607, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 350, rodinný dům a část pozemku parc. č. 1968/1, ostatní plocha, zeleň
 • nemovitosti označené: „Nový Borek 4“- pozemky parc. č. 2591, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 340, rodinný dům, pozemek parc. č. 2592, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 323, rodinný dům, pozemek parc. č. 1968/33, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, zemědělská stavba a část pozemku parc. č. 1968/1, ostatní plocha, zeleň
 • nemovitosti označené: „Nový Borek 6“- pozemky parc. č. 2577, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 726, rodinný dům, pozemek parc. č. 2578, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 725, rodinný dům, pozemek parc. č. 2579, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 724, rodinný dům, pozemek parc. č. 2580, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 723, rodinný dům, pozemek parc. č. 2581, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 722, rodinný dům, pozemek parc. č. 2582, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 721, rodinný dům a pozemek parc. č. 1968/35, ostatní plocha, zeleň
 • nemovitosti označené: „Nový Borek 7“- pozemky parc. č. 2585, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 274, rodinný dům, pozemek parc. č. 2586, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 345, rodinný dům, pozemek parc. č. 2587, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 444, rodinný dům, pozemek parc. č. 2588, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, jiná stavba, pozemek parc. č. 2589, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1968/31, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek parc. č. 1968/32, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čp/če, zemědělská stavba a pozemek parc. č. 1968/36, ostatní plocha, zeleň
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 2“- pozemky parc. č. 129, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 130, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 97, rodinný dům, pozemek p.č. 131, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 140, rodinný dům, pozemek parc. č. 132, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 133, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 134/1, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 3“- pozemky parc. č. 122, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek parc. č. 123, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc.č.124/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 125, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 126, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 127, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 96, rodinný dům, pozemek parc. č. 128, zahrada, zemědělský půdní fond
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 4“- pozemky parc. č. 118, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 119, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc.č. 120, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 121, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 95, rodinný dům a pozemek parc.č.124/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 5“- pozemky parc. č. 97/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 105, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 144, rodinný dům
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 7“- pozemky parc. č. 65/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 66, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 155, rodinný dům
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 8 a 9“- pozemky parc. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 163, rodinný dům, pozemek parc. č. 63, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 64, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 170, pozemek parc. č. 56/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 10“- pozemky parc. č. 55, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 174, rodinný dům
 • nemovitosti označené: „Starý Borek 12“- pozemky parc. č. 147, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 148, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 175, rodinný dům, pozemek parc. č. 149, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 180, rodinný dům, pozemek parc. č. 150, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 181, rodinný dům, pozemek parc. č. 151, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, budova s č.p. 185, rodinný dům, pozemek parc. č. 152, zahrada, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 153, trvalá travní porost, zemědělský půdní fond, pozemek parc. č. 154/1