Stoupne příspěvek na bydlení. Zjistěte, jestli na něj dosáhnete

Stoupne příspěvek na bydlení. Zjistěte, jestli na něj dosáhnete
24. 01. 2022
V posledním čtvrtletí roku 2021 přišla rána v podobě raketového růstu cen elektřiny, tepla i plynu. I z toho důvodu MPSV navýšilo normativní náklady, ze kterých se vypočítávají dávky a v pátek 21. 1. 2022 vyzvalo všechny, kterým nárůst cen způsobil problémy s úhradou, aby se nebáli požádat o pomoc. Podle dostupných informací totiž příspěvek na bydlení čerpá pouhá jedna třetina ze všech potenciálních příjemců této pomoci. Zjistěte, jestli se tato pomoc týká i vás.

Co to příspěvek na bydlení vlastně je?  

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která pomáhá rodinám a jednotlivcům s náklady na bydlení. Do rodiny ministerstvo počítá rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele, partnery, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami. Dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a nehradí náklady. Posuzuje se příjmem za předchozí kalendářní čtvrtletí u osob, které žijí ve společné domácnosti.

Kdy na něj máte nárok? 

Na příspěvek máte nárok v případě, že vaše výdaje za bydlení tvoří více než 30 % rozhodného příjmů vaší domácnosti. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, jde o 35 %.

Využijte orientační kalkulačku příspěvku na bydlení a spočítejte si, zda a v jaké výši máte na příspěvek nárok:  https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Informace ohledně uhrazených nákladů na bydlení získáte potvrzením na pobočce nebo přímo v online klientské zóně .