Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

 

Investice do domů za miliardu korun!

 

V předchozích letech jsme Vám vystavovali účet za investice za uplynulá období. V součtu dosáhla investovaná částka do oprav a služeb za předchozí čtyři roky (2010 – 2013) více než jedné miliardy korun! Právě tolik stály malé i velké opravy na domech a bytech, rekonstrukce sítí a rozvodů, výměna výtahů, zastaralých stoupaček nebo systémů vytápění, nové opláštění domů, instalace řady bezpečnostních prvků včetně hlídacích služeb, běžná údržba atd. atd.

 

Jen v minulém roce dobíhala řada nastavených programů, rozjeli jsme však i nové projekty, které změnily podobu mnoha domů a zvýšily jejich kvalitu a vyžádaly si investici bezmála 300 milionů korun,“ potvrdil technický ředitel CPI BYTY Luděk Zelinka.

 

Severní Morava

 

V Třinci dominovaly především opravy balkónů a lodžií (např. na ulici Jablunkovská), opravy fasád a zateplení domů (ulice Kpt. Nálepky), opravy střech (např. dům na náměstí T.G.Masaryka), ale také např. opravy elektroinstalace společných prostor domů. „Velkou finanční částku si vyžádala také výměna starých výtahů a oprava kanalizace na ulicích Čapkova a Komenského a napojení na kanalizaci ve čtvrti Dolní Líštná,“ potvrdil pokračování prací z předchozího roku Luděk Zelinka. Neméně významnou investicí se stala oprava vodovodního řadu v Novém Borku a výstavba nového v části Starý Borek.

V Českém Těšíně se nájemníci v ulici Moskevská dočkali nové kanalizační přípojky, ale také vchodů a domovních dveří, a ve vybraných domech byla instalována ostraha objektů včetně kamer, což významně přispělo ke zvýšení bezpečnosti v domech i jeho okolí. Bezpečnostní agentura a kamery zajišťují nově také vybrané domy v Třinci.

 

Oblast Ústí nad Labem

 

Přímo v Ústí nad Labem převažovaly hlavně nákladné a náročné opravy střech, např. na ulici Stará, Děčínská, Ondříčkova nebo Vojanova. Velké finanční prostředky byly vynaloženy na opravy fasád panelových i cihlových domů, v některých případech došlo současně k zateplení objektů. „Pokračovali jsme také v opravách vstupů do domů a společných prostor a soustředili jsme se i na práce zajišťující úspory energií (např. uzavření expanzních nádob systémů ústředního topení),“ doplnil Zelinka.

 

Oblast Litvínov

 

Mezi nejvýraznější investice v Litvínově patřily opravy balkónů a lodžií např. na ulici Bezručova, zateplení štítů u objektů s technickými problémy (např. ulice Ruská), opravy vstupů do domů a společných prostor.

Také v Litvínově a v části Janov byla dohodnuta spolupráce s bezpečnostní agenturou, která střeží vybrané objekty a jejich okolí a zajišťuje v nich klid a pořádek.

 

Oblast Česká Lípa

 

V České Lípě byly v průběhu roku 2013 především měněny staré výtahy za nové, investovalo se také do zateplení domu např. na ulic Zoubkova. Zcela specifickým druhem investice pak byla změna dodavatele tepla a způsobu vytápění na sídlišti Sever.

Česká Lípa patřila mezi oblasti s nejvyšší cenou dodávaného tepla v rámci bytového portfolia CPI BYTY. Velká finanční zátěž pro nájemníky i společnost CPI BYTY nás přiměla ke změně dodavatele, což obnášelo také kompletní změnu systému vytápění,“ vysvětlil technický ředitel Luděk Zelinka a jak dodal, inspirací byla dobrá zkušenost s tímto dodavatelem v Jablonci nad Nisou.

V roce 2013 pro dlouhém období přípravy a technicky náročných úprav došlo k přechodu od Českolipské teplárenské a.s. a centrálního způsobu vytápění k novému dodavateli tepla, společnosti Abastor Heating Solutions, a.s. s vytápěním tepelnými čerpadly, doplněnými o plynové kotle. „Rozdíl v ceně činí něco málo přes 100 Kč/GJ. Společnost Abastor dnes dodává teplo do 51 objektů, což představuje zhruba 1 200 bytů. Náklady spojené s přechodem na nové vytápění na sebe v plné míře vzala právě společnost Abastor,“ doplnil Zelinka.

 

 

Investovalo se i v dalších městech. Dům na ulici Vaňkova v Novém Městě pod Smrkem má novou střechu, došlo také na instalaci nové kotelny v Hainišti, v Liberci byla opravena fasáda a střecha domu na náměstí Pod Branou. Tím však výčet prací zdaleka nekončí.

 

Prostředky šly také na zřízení funkce domovníka ve vybraných domech a čtvrtích či na najmutí úklidových agentur. Stále probíhá také sledování spotřeby energií jednotlivých nemovitostí a jejich řešení s cílem snížit energetické náklady budov. A nemalé finance vydáváme také ze Sociálního fondu společnosti, kde se snažíme už tak tíživou situací lidí alespoň zmírnit peněžní pomocí.

 

 

Vytisknout