Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

Změna dodavatele tepla na sídlišti Sever - práce zahájeny

26. 3. 2013

Společnost CPI BYTY se před časem rozhodla změnit dodavatele tepla pro byty na sídlišti Sever, neboť je přesvědčena, že je schopna svým nájemníkům zajistit lepší cenové podmínky než dosavadní poskytovatel. Dlouhé období příprav projektu, technických a administrativních záležitostí nyní přechází do stádia realizace. Přechod na nový způsob vytápění bude probíhat po etapách v průběhu roku 2013.

V období od března do října roku 2013 bude postupně v jednotlivých bytových domech na sídlišti Sever budováno zařízení, které umožní odpojení jedno­tlivých objektů od systému CZT, který je ve vlastnictví ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s.
Vlastní přepojení na nové zdroje zásobení teplem pro topení a ohřev TUV bude realizováno postupně ve třech etapách dle harmonogramu.

Mapa harmonogramu ke stažení.


Použitá technologie

Zařízení je složeno z plynových tepelných čerpadel systému vzduch-voda a plynových kon­denzačních ko­tlů.

 

Princip funkce tepelného čerpadla
 

Tepelné čerpadlo pracuje jako „obrácená lednička“ – odebírá teplo z vnějšího vzduchu a předává ho do vnitřního prostoru domu prostřednictvím technologie pro vytápění a ohřev TUV.
 

 

Výhody řešení

 • Nezávislost topení a přípravy TUV na dodavateli (odstávky apod.)
 • Ekvitermní regulace dle venkovní teploty
 • Možnost autonomní regulace podle potřeb domu
 • Při poklesu teploty možnost přitápění i mimo topné období
 • Všechny náklady realizace i následné údržby zařízení nese dodavatel
 • Úspory nákladů na teplo

 
Úspora nákladů na teplo

 • Současná platná cena pro objekty CPI BYTY a.s. v České Lípě činí bez DPH 610,90 Kč/GJ.
 • Cena, kterou garantuje budoucí dodavatel tepla a zároveň i dodavatel nové technologie pro vytápění a ohřev TUV – firma ABASTOR  s.r.o. – činí bez DPH 514,– Kč/GJ .
 • Úspora tedy cca 19 % nákladů.
 • Při ročních nákladech na teplo v celé lokalitě ve výši 45 889 tis. Kč (včetně DPH) a celkové vytápěné ploše o rozměrech 98 557 m2 jsou měrné náklady na m2 plochy 465,61 Kč.
 • Po změně způsobu zásobování teplem budou tyto náklady 377,14 Kč na m2.
 • Rozdíl tedy bude 88,47 Kč na m2 vytápěné podlahové plochy. Např. při velikosti bytu 50

 

Podobné změny jako na sídlišti Sever v České Lípě předpokládá CPI BYTY také v dalších městech, bude-li vyhodnoceno jako vhodné.

 

 

Vytisknout