Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

Rozhovor s T.Peřinou: Projekt "Bezpečná Svibice"

25. 7. 2013

Projekt bezpečná Svibice mění nejproblémovější dům


Projekt Bezpečná Svibice rozjela společnost CPI Byty, která ve městě vlastní 370 bytů, polovina bytového fondu je lokalizováno na největším českotěšínském sídlišti. Adresy Okružní 1, Okružní 12, Cihelní 15, Svibická 2 a Polní 16 nevzbuzovaly důvěru. To se však mění díky zmíněnému projektu. O přijatých opatřeních hovoříme s vedoucím oblastní pobočky společnosti Tomášem Peřinou.

 

Co si můžeme představit pod tímto názvem?

Pilotním místem projektu je panelový dům v Okružní 1, což bylo nejvíce problémové místo, kde jsme se potýkali s ničením majetku, krádežemi, nepořádkem a mládeží kouřící na chodbách. Deklarovali jsme i během opakovaných jednání s vedením města, že nechceme vytvářet žádné vyloučené lokality. Že v našem zájmu je spravovat kvalitní bytový fond, který má své řádné a spořádané nájemníky. Proto jsme také investovali stovky tisíc korun jen do zajištění pořádku a bezpečí.

 

Co to bylo konkrétně?

V zmíněném domě v Okružní 1 jsme instalovali kamerový systém, kde strážní sledují situaci na chodbách v online přenosu. Angažovali jsme bezpečnostní službu, která v náhodných intervalech objekty kontroluje. Před těmito opatřeními jsme museli likvidovat škody na našem majetku – hlavně poškozených hydrantech, ukradených hasicích přístrojích, rozbitém vybavení – za desítky tisíc korun měsíčně. Už tyto opatření pomohly. Zvýšilo se bezpečí, klid a také pořádek. Znatelně ubylo krádeží i vandalismu, z chodeb zmizely hloučky problémové mládeže, ale i nepořádek. Dříve si totiž lidé klidně odkládali kusy nábytku a další nepotřebné věci na chodby nebo únikové schody.  Kromě vizuálního efektu to byl problém pro případ požáru.

 

Jak řešíte problémové nájemníky?

Většinou domluvou, když to nepomáhá, voláme strážníky, se kterými máme skvělou spolupráci.  Důležité je i zapojení obyvatel, kteří si přeji bydlet v klidu a v pořádku. Právě oni by nás měli ihned upozornit na porušování domovního řádu. S novými nájemníky totiž uzavíráme pouze krátkodobé smlouvy, které problémovým lidem prostě neprodloužíme.  To je nejrychlejší a nejjednodušší řešení. Chci ujistit, že jména nájemníků, kteří nás upozorní na problémové chování sousedů, nikomu nesdělujeme a vedeme je jako důvěrnou informaci.

Situace se však už natolik změnila k lepšímu, že jsme si mohli již dovolit investovat více než dva miliony korun do výtahů v tomto domě a také platíme úklidovou službu. Od nájemníků máme signály, že se zde nyní cítí lépe a bezpečněji.

 

A co investice do dalších domů?

I další čtyři naše bytové objekty na Svibici prošly proměnou, také je monitoruje bezpečnostní služba,  instalaci kamerového systému plánujeme i na dalších objektech, v první etapě  ve vstupech do domů, čímž se opět zvýší bezpečnost. V centru, kde se nevyskytovaly problémy se zajištěním klidu a pořádku, byl naopak horší stav budov. Zde jsme investovali do výměny vstupních dveří a oken a další investice budou následovat.

 

Poměrně často vás potkávám v budově radnice. Spolupracujete na konkrétních projektech?

S radnicí máme dobrou spolupráci, pomáháme zajistit bydlení pro obvykle neumístitelné případy. S pomoci sociálních pracovnic, které mají dobrý přehled o svých klientech, jsme schopni přizpůsobit nabídku pro každý případ zvlášť a dokonce i odpustit kauci, která je někdy překážkou pro získání bydlení.

 

 

Vytisknout