Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

Vážení nájemníci,

na základě vašeho upozornění ohledně hromadění odpadu v lokalitě Starý Borek v Třinci probíhá v těchto dnech úklid odpadu odloženého na pozemcích CPI BYTY, odváží se komunální odpad, plasty, pneumatiky a použitý nábytek. Celá akce probíhá ve spolupráci s městem Třinec, konkrétně s Odborem životního prostředí a zemědělství, kterému touto cestou děkujeme za spolupráci a součinnost.

Obyvatele Třince a lokality Starý Borek opětovně žádáme, aby objemný odpad neukládali na pozemcích či komunikacích, ale odvezli do sběrného dvora, kde je ULOŽENÍ TAKOVÉHO ODPADU ZDARMA.

Žádáme o dodržování čistoty a pořádku.

 

   

 

 

Vytisknout