Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

 

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Pro více informací můžete volat Kontaktní centrum České pošty: 840 111 244 (v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.) – linka je zpoplatněna tarifem (pevná linka – 1,33 Kč; O2 – 4,62 Kč; T-Mobile – 4,03 Kč; Vodafone – 4,62 Kč) bez DPH za minutu – nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz.

 

Výhody pro plátce SIPO

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který vám šetří čas, starosti a peníze.

 

Dobrá dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště. Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli poště můžete požádat o trvalé nebo časově omezené zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na kterékoli poště můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného platebního dokladu SIPO (potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je vaše spojovací číslo uvedeno).

 Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo, které máte nebo nově získáte, již nebude vázáno na adresu a místo bydliště, ale na vaši osobu. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

 Informace o aktuální platbě

 • Každý měsíc obdržíte přehled soustředěných plateb.
 • Plátci v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO.
 • Kdo hradí SIPO inkasem ze svého bankovního účtu, obdrží Rozpis bezhotovostní platby SIPO. Tento Rozpis můžete obdržet v papírové podobě a nebo vám jej zašleme e-mailem.

 Výpisy plateb na přání

 • Na kterékoliv poště vám na požádání vyhotovíme jednorázový měsíční výpis zaplacených plateb s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby. Dále můžete požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních výpisů uskutečněných plateb.
 • Výpisy zaplacených plateb můžete obdržet v papírové podobě a nebo vám jej zašleme e-mailem.

Vyšší rychlost

 • Změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.

Platební flexibilita

 • Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven. Obsahuje-li platební doklad platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti dodrženy.

 Méně papírování

 • Platební doklady určené k úhradě SIPO v hotovosti jsou jednodílné a obsahují rozpis vašich plateb i příkaz k zaplacení.S tím­to dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení vám bude potvrzený doklad vrácen.

 Platby v bance

 • Výjimečně můžete SIPO zaplatit i jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve své bance ve prospěch čísla účtu 156080780/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte), specifický symbol = vaše spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte nejpozději do 25. dne tohoto měsíce, za který jednorázovým příkazem platíte.

 

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO potřebuje získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář SIPO – žádost. Formulář též získáte na kterékoliv poště.
Vyplňte pole Příjmení a jméno a dále vyplňte Adresu pobytu. Pokud si budete přát zasílat platební doklad nebo výpisy zaplacených plateb na jinou adresu než adresu pobytu, pak vyplňte i pole Adresa kontaktní. Dále si můžete na formuláři zvolit tyto služby:

 • Zasílání výpisu zaplacených plateb(volba: ANO / NE)
 • Interval zasílání výpisu zaplacených plateb(volba: měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně)
 • Způsob zasílání výpisu zaplacených plateb(volba: poštou / e-mail, při volbě e-mailem nutno vyplnit e-mailovou adresu)
 • Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO na e-mail adresu(volba ANO / NE, při volbě ANO nutno vyplnit e-mail adresu)

Vyplněný formulář doneste na kteroukoliv poštu v ČR. Spojovací číslo vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo už máte nastálo a po dobu vašeho setrvání v systému SIPO se nezmění. V případě, že spojovací číslo není 4 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

 

Způsob placení SIPO

 

SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli poště prostřednictvím platebního dokladu, cena za hotovostní úhradu je 12 Kč. Po zaplacení vám pošta na doklad vytiskne podací znak a celý doklad vám vrátí.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Svojí bance musíte dát svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z vašeho účtu platby SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s.p., poplatky nevybírá.

Jednorázovým příkazem k úhradě

Ve výjimečných případech lze uhradit platby SIPO jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Jako variabilní symbol uvedete identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol svoje spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části platebního dokladu SIPO) nelze měnit, změněnou částku nemůže pošta zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu. Cena za tento způsob úhrady je 5 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte nejpozději do 25. dne tohoto měsíce, za který jednorázovým příkazem platíte (platbu obdrženou po ukončení inkasního měsíce nemůže pošta zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce).

 

 Ceny hrazené plátci SIPO

 

 

 

Služba

Cena

   

Platba SIPO na přepážce

20,00 Kč

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou 15,00 Kč

Platba SIPO Samoobslužným zařízením - Poštomatem

20,00 Kč

Platba SIPO u doručovatele

25,00 Kč

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě

10,00 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby

5,00 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu

10,00 Kč

Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO

 

– měsíčního

5,00 Kč

– čtvrtletního

10,00 Kč

– pololetního

20,00 Kč

– ročního

40,00 Kč

Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou

13,00 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou

13,00 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost poštou

obsaženo v ceně služby

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem

obsaženo v ceně služby

 

 

 

  Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva ke stažení zde.

Vytisknout