Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

Výměna a osázení nových i ndikátorů tepla a vody

23. 1. 2013

Vážení nájemníci,

za vyúčtování služeb za teplo, teplou vodu a studenou vodu bude pro rok 2013 nově zodpovědná společnost RONICA s.r.o., která tak vystřídá dosavadní společnost ALFA TERM Most, a.s.

Z tohoto důvodu začala firma RONICA již v těchto dnech provádět mapování radiátorů v bytech CPI BYTY, které dokončí v březnu tohoto roku při výměnách vodoměrů teplé vody, a kde zároveň provede osazení bytových vodoměrů na studenou vodu – dle harmonogramu uvedených dále.

Bohužel v některých objektech oblasti Litvínov, a to konkrétně U Bílého sloupu č. p. 2086, U Bílého sloupu č. p. 2087, Studentská č.p. 897 – 898, K Loučkám 1678–1687, Podkrušnohorská č. p. 1583–1587 není možné z technických důvodů momentálně instalovat bytové vodoměry studené vody.

V objektu V.Talicha č. p. 1490/2 v Mostě bude koncem března 2013 provedena výměna všech bytových vodoměrů a zároveň výměna původních indikátorů tepla na radiátorech za nové digitální.

 

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM

Upozorňujeme nájemníky, že termíny mapování a výměn vodoměrův bytech CPI BYTY, uvedené pod odkazem níže, jsou předběžné a mohou se v průběhu týdnů změnit. Závazné termíny budou vždy vyvěšeny deset dní předem v jednotlivých vchodech domů a zveřejněny na webových stránkách pod odkazem Harmonogram prací.

Vytisknout