Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

JAK MOHU VYMĚNIT BYT ZA VĚTŠÍ/MENŠÍ

 

Výměna bytu je zásadě možná, otázkou však zůstává, zda jde o nájemníky v režimu tržního nájemného nebo o nájemníky s regulovaným nájemným (od roku 2011 se smluvním nájemným), u nichž se podmínky liší.

 

Kdo může o výměnu bytu žádat?

O výměnu bytu mohou žádat pouze nájemníci společnosti CPI BYTY, kteří se společností uzavřeli nájemní smlouvu. To se netýká osob hlášených v dané bytové jednotce (např. rodinných příslušníků,kteří se k osobě, jež nájemní smlouvu podepsala, nastěhovali).

 

Za jakých podmínek mohu výměnu žádat?

V zásadě mohou nastat dvě situace:

 

1. Nájemník bydlí v bytě s tržním nájemným

Pokud si nájemník vybere některý z volných bytů, které má společnost k dispozici, požádá o změnu bytu v příslušném klientském centru, upraví se podmínky stávající nájemní smlouvy s ohledem na novou adresu a bytovou jednotku, nájemník zaplatí příslušný poplatek a provede se výměna.

 

2. Nájemník bydlí v bytě s regulovaným nájemným (od roku 2011 smluvním nájemným)

Výměna v pravém slova smyslu není možná, pouze přechod do nového bytu. Všechny volné byty totiž spadají do režimu tržního nájemného, pokud chce nájemník s regulovaným nájemným opustit svůj byt a přestěhovat se do jiného, jde o nový nájemní vztah. Je tak třeba sepsat novou nájemní smlouvu s tržním nájmem. Nájemník se tak obrátí na příslušné klientské centrum s žádostí o nový byt.

 

Vytisknout