Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

JAK FUNGUJE INTRANET

 

Co je intranet?

Intranet je forma databáze/kartotéky všech bytů společnosti CPI BYTY a obsahuje kromě údajů o bytěch, také údaje o jejich nájemnících a všech potřebných dokumentech a činostech s nájemním vztahem souvisejících.

 

Kde získám přístup do intranetu?

Přístup do intranetu je generován automaticky ze systému evidencí všech bytů v podobě unikátního jména a hesla. Heslo vám vygenerují na každé pobočce Klientského centra. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nelze heslo zasílat poštou nebo emailem a je potřeba si heslo vyzvednout osobně.

 

Co mám dělat, když svá přístupová hesla ztratím?

Pokud své jméno a přístupové heslo do intranetu ztratíte, stačí požádat příslušné klientské centrum o vygenerování hesla nového.

 

Jak intranet funguje?

Intranet funguje na principu internetu, veškeré informace, obsažené v jeho systému, tak mohou sdílet všichni jeho uživatelé. Na rozdíl od internetu lze však v případě intranetu počet uživatelů omezit přístupovými hesly. V případě systému CPI BYTY jsou tak jedinými uživateli nájemníci a pověřený pracovník správy bytů společnosti CPI BYTY. Bez jména a hesla se tak do intranetu třetí osoba nedostane.

 

Co intranet obsahuje?

Intranet si lze představit jako elektronickou kartotéku, v níž jsou vedeny veškeré údaje o bytové jednotce jako je plocha, vybavení, cena za pronájem, dále její stav, opravy, změny nájemníků apod. Evidence dále obsahuje příslušné dokumenty, které s pronájmem bytu souvisí a také kompletní přehled plateb k uvedenému bytu, tedy zálohy na služby, nájem, jejich platby, případně dluhy nebo splátkové kalendáře.

Kromě základních informací je zde k dispozici také formulář, jehož prostřednictvím můžete zaslat dotaz nebo požadavek přímo na odpovědnou osobu, tedy správu bytu, opraváře, ekonoma apod. a svůj problém tak vyřešit z domova. Veškeré údaje včetně emailů jsou časově zaznamenány, nájemník i vedení společnosti tak mohou kontrolovat, jak byl požadavek vyřízen a zda k tomu došlo ve stanovené lhůtě.

 

Jaké jsou výhody intranetu?

Největší výhodou intranetu je dostupnost veškerých údajů, dokumentů i historie týkající se konkrétní bytové jednotky na jednom místě, a to jak pro společnost CPI BYTY, tak pro nájemníky. Kdykoliv tak může nájemník nahlédnout do informací, zkontrolovat, zda byla doručena platba nájemného a služeb, nebo v jaké fázi se nachází jeho žádost, aniž by musel osobně navštívit pobočku Klientského centra. Výhodou je pohodlný, snadný, neomezený a efektivní přístup k důležitým údajům spojeným s nájemním vztahem.

 

Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

Veškerá data i přístup k nim fungují v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Každý nájemník má na základě individuálního jména a hesla přístup pouze k údajům, týkajícím se jeho nájemního bytu. Za společnost spravuje systém a vložené údaje několik málo osob vždy s určitým omezením pro vykonávanou oblast činnosti.

 

Musím intranet používat?

Využití intranetu je dobrovolné a závisí pouze na míře pohodlí, které chce nájemník při komunikaci se společností využít. Společnost CPI BYTY tímto krokem vyšla vstříc nájemníkům i samotným pracovníkům klientských center, kteří na jedné straně volali po kontrole a přehledu, na straně druhé potřebovali mít veškeré dokumenty, informace o nájemní jednotce i nájemníkovi na jednom místě.

 

 

 

Vytisknout