Podmínky pronájmu bytu k rekonstrukci

 

Společnost CPI BYTY nabízí k pronájmu byty různého standardu. Velká většina bytů, které nabízíme do pronájmu, je určena k okamžitému nastěhování, případně k drobné úpravě podle potřeby nájemníka (např. nová výmalba apod.).

Zcela opačnou variantou jsou byty, které po odchodu předchozích nájemníků potřebují větší rekonstrukci, lépe řečeno, nejen estetické vylepšení, ale i technické, aby byt odpovídal bezpečnostním a hygienickým a zajišťoval jeho obyvatelům přijatelný standard bydlení. Jelikož poptávka po těchto bytech vzešla od samotných zájemců o pronájem, uvedla společnost CPI BYTY do nabídky také variantu BYTŮ K REKONSTRUKCI, kterou provedou sami nájemníci výměnou za nájemní prázdniny.

 

Jste-li manuálně zruční, máte chuť si zařídit vlastní bydlení na mnoho let, ovšem bez zátížení hypotéčními splátkami, je tato varianta právě pro Vás!

 

Jak celý proces probíhá?

 

  1. Zájemce o byt si vybere z naší nabídky bytů ty, které jsou označeny ikonou nářadí. Pokud mu vyhovuje lokalita a velikost bytu, kontaktuje naše obchodní oddělení a se zástupcem společnosti si byt prohlédne.
  2. Společně vytvoří seznam potřebných oprav, které jsou pro byt nezbytné a zajistí budoucím nájemcům bezpečné a pohodlné bydlení.
  3. Se zástupci Správy nemovitostí CPI BYTY se udělá přesný položkový rozpočet jednotlivých prací a materiálu, včetně finální ceny za rekonstrukci.
  4. Každý byt – i byt k rekonstrukci – má stanoveno obvyklé nájemné pro byt ve standardní kvalitě. Mezi společností CPI BYTY a zájemcem o byt k rekonstrukci se na základě položkového rozpočtu, seznamu oprav a nájemného podepíše Smlouva o smlouvě budoucí nájemní, kde je uveden rozsah i cena rekonstrukce a oproti tomu výše nájemného. Zároveň jsou zde vypsány termíny jednotlivých dílčích oprav a prací, do kdy mají byt dílčí práce hotovy, abychom došli do cíle.
    Současné se sepíše následná „ostrá“ nájemní smlouva.
  5. Kvalita prací kontrolují zástupci Správy nemovitostí spolu s nájemcem.
  6. Až se dílo dokončí, sepíše se předávací protokol a v platnost vstoupí samotná Nájemní smlouva.
  7. Výše investice se vydělí měsíčním holým nájemným a vyjdou měsíce, po které se investice započítává za dané obvyklé měsíční nájemné. Zjednodušeně řečeno si nájemník část nájemného odpracuje a za tuto částku má tzv. nájemní prázdniny, po které nájemné neplatí. Až skončí doba odpisů investice – odbydlování – nastoupí běžné placení nájemného.
  8. Majetek – zhodnocení bytu – zůstává společnosti CPI BYTY.

 

Z tohoto důvodu se předpokládá, že zájemci o takovou formu bydlení budou usilovat především o dlouhodobý pronájem, který přinese oběma stranám spokojenou spolupráci.

 

Pro více informací kontaktujte naše pracovníky.

 

 

« Zpět