Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

 

Velké investice do změn vytápění se vrací v podobě vysokých úspor

 

 

Nejvíce prostředků šlo v roce 2016 do oblasti tepelného hospodářství, neboť právě výdaje za teplo tvoří jednu z největších položek v kapsách nájemníků. Obecně tvoří náklady na energie a služby domácností 35 – 40 %, někdy i 45 % z měsíčních plateb, proto se firma CPI BYTY rozhodla masivně investovat do změn ve způsobu vytápění svých bytových domů. 

 

„U energií a služeb působí CPI BYTY většinou pouze jako prostředník, mezi dodavateli a odběrateli a na cenu nemá vliv. Přesto se naše společnost rozhodla  o výši ceny jednat s dodavateli, případně zvolit méně nákladný způsob dodávky, a to i za cenu vysokých počátečních investic,“ uvedl Luděk Zelinka, technický ředitel společnosti. Změny v technologiích, a tím i úspora nákladů na teplo, se tak v novém roce projeví např. v domech CPI BYTY v Ústí nad Labem, v Děčíně, nebo v České Lípě, kde společnost ve všech případech předpokládá úsporu okolo 20 % ročně na každou domácnost.

 

V Ústí nad Labem beze ztrát tepla

Celkem 600 domácností v Ústí nad Labem čeká v letošním roce úspora v řádech desítek procent korun za teplo a teplou vodu. Důvodem jsou nové předávací stanice, kterými společnost CPI BYTY nahradila původní zastaralé technologie.

Předchozí dodavatel používal k dodávce tepla zastaralé výměníky, které umožňovaly úniky tepla a vysoké ztráty. Mnohaletá jednání však nepřinesla uspokojivé řešení, proto jsme se rozhodli k razantnímu kroku a nové stanice jsme pořídili z vlastních prostředků,“ popsal situaci Luděk Zelinka. Investice do 32 předávacích stanic stála CPI BYTY celkem 15 milionů korun. Společnost současně vypsala výběrové řízení na nového provozovatele stanic a dodavatele tepla. Tím se stala firma Chelys, s.r.o., Liberec, která stanice také postavila a zprovoznila.

Očekáváme, že modernější technologie zamezí ztrátám a nájemníci ušetří v průměru 20 % na teple a teplé vodě, což je v měsíčních výdajích za chod domácnosti významná částka,“ podotkl Zelinka.

 

Výměna stanic probíhala již od listopadu 2015, zahájení dodávky tepla, respektive teplé vody z nových předávacích stanic a za nové ceny začala už 1. července 2016.

 

Nájemníci v Děčíně

 

Také v Děčíně došlo k výměně technologií, které mají vést k větší úspoře za teplo a teplou vodu. CPI BYTY se dohodla s dodavatelskou firmou TERMO Děčín na náhradě centrální výměnikové stanice domovními předávacími stanicemi, díky nimž nájemníci ušetří v průměru 20 % ročně.

Pilotní projekt se realizoval již v roce 2015 v bytovém domě U Tvrze 7. Dalších šest vchodů  domů U Tvrze 23–29 a 30–31 s celkem 196 nájemními byty připojila firma v loňském roce.

 

Třinecké byty se posouvají do 1. kategorie

 

V roce 2016 a 2017 probíhá v části bytů třineckých nájemníků bydlících v okolí Gymnázia zásadní změna ve způsobu vytápění. „S ohledem na nízké ceny tepla v Třinci jsme se na základě propočtů u více než desítky domů v centru města rozhodli pro přechod z plynových spotřebičů na centrální vytápění. Změna se dotkne domů postavených v 50. letech, kde se dosud topilo lokálními topidly a voda se ohřívala v karmách. Nově budou nájemníci topit ústředním topením a využívat teplou vodu z kohoutku,“ popsal záměr technický ředitel.

 

Výhod je hned několik. Nový způsob vytápění omezí rizika spojená s plynovými spotřebiči, zvýší kvalitu bydlení a zajistí stabilní dodávku tepla a teplé vody. Investice je poměrně rozsáhlá nejen finančně, ale také technicky. Zahrnuje totiž výstavbu horkovodu k domům a předávacích stanic v suterénech domů, kterou provede a zaplatí nový dodavatel Distribuce tepla Třinec, a.s. Uvnitř domů se pak dobudují rozvody ústředního topení a teplé vody, které zajistí firma CPI BYTY.

 

Stavební práce na rozvodech tepla jsou rozsáhlé, proto jsme se rozhodli provést současně také výměnu rozvodů studené vody a kanalizace, abychom nájemníky hlukem a špínou nezatěžovali vícekrát. Kvalitou a pohodlím se byty posunou do dříve tzv. 1 kategorie,“ doplnil k velké rekonstrukci domů Zelinka. Jen v první fázi realizace, která se dotýká 110 domácností, jsou náklady ze strany CPI BYTY odhadovány na 23 milionů korun.

 

 

V České Lípě už čtvrtým rokem klesají ceny

Již čtvrtým rokem klesá nájemníkům bytů v České Lípě cena tepla a teplé vody. Ve srovnání s cenami centrálního dodavatele zaplatí nájemníci CPI BYTY v roce 2017 dokonce o třetinu méně. „V roce 2013 jsme odpojili naše bytové domy od centrálního dodavatele a přešli na vlastní systém vytápění pomocí tepelných čerpadel a plynových kotlů. Týká se to 1 600 domácností na sídlišti Sever, které každý rok ušetřily zhruba 20 % na ceně za gigajoul. Pro letošní rok se nám podařilo vyjednat další výrazné snížení ceny za teplo a teplou vodu na 403,61 Kč/GJ bez DPH, což je téměř o třetinu méně, než uvádí největší dodavatel ve městě,“ upřesnil Luděk Zelinka.

Letošní mrazivá zima však poukázala na zajímavý fenomén, kterým byl nedostatečný výkon kotlů v době nejsilnějších a dlouho trvajících mrazů. „Nájemníci se na nás obraceli se stížnostmi, že mají ve svých bytech mnohem nižší teplotu i nedostatek teplé vody,“ prozradil Zelinka, „Ihned jsme na to reagovali.

 

Společnost CPI BYTY zahájila okamžitá jednání s provozovatelem kotelen a dodavatelem tepla, která obratem přistoupila k výměně výkonově slabších plynových kotlů za výkonnější či v některých případech k posílení stávajících kotelen o zcela nový plynový kotel. Během dvou týdnů došlo k posílení kotelen u 23 bytových domů.

Důvodem nedostatečného výkonu kotelen ve velmi chladném počasí byla mnohem nižší spotřeba tepla v domech v roce 2013 – tedy v době přípravy projektu – podle které se výkon kotelen propočítával, než jakou spotřebu mají domácnosti dnes. Spolu s extrémně nízkými teplotami tak letošní rok odhalil potřebu výkon kotelen posílit a zajistit tak dostatečnou a konstantní dodávku tepla i v extrémních teplotách.

 

 

 

 

Vytisknout