Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

 

Příspěvek na bydlení - obecné informace

 

  Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, zda je byt obecní, družstevní nebo v soukromém vlastnictví.  Nárok na příspěvek na bydlení se posuzuje podle celkových příjmů rodiny v poměru k nákladům na bydlení. Žádost musí podat nájemce bytu, na kterého je napsaná nájemní smlouva. Žádost se podává na úřadu práce v příslušném městě na oddělení nepojistných sociálních dávek. Příspěvek na bydlení je dávka účelová – slouží na úhradu výloh spojených s bydlením.
Co všechno lze zahrnout do nákladů na bydlení:
  • Nájem
  • Plyn, elektřinu, tuhá paliva
  • Komunální odpad
Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od čistých čtvrtletních příjmů spolubydlících (všichni co mají v bytě hlášený trvalý pobyt) v poměru k nákladům na bydlení zaplacených v předcházejícím čtvrtletí (pro získání příspěvku je nutné mít zaplacených alespoň 30% z celkových čtvrtletních nákladů na bydlení).
 
Do čtvrtletních příjmů se započítává čistá mzda, starobní i invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
 
Zde si jednoduše můžete zkusit spočítat, zda byste měli na příspěvek na bydlení nárok:  VÝPOČET PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ  Výpočet lze brát pouze jako orientační.
 
Doplatek na bydlení
Jednotlivci nebo domácnosti, kterým nestačí vlastní příjmy a pomoc ve formě příspěvku na bydlení, mohou požádat o doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Hmotná nouze je situace, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Zároveň si z objektivních důvodů nemůže příjmy zajistit vlastním přičiněním.
 
Podmínky doplatku na bydlení
Podmínkou přiznání nároku na doplatek na bydlení je vedle nedostatečného příjmu také získání nároku na příspěvek na bydlení a příspěvku na živobytí. Více informací o příspěvku na živobytí a částce živobytí si můžete přečíst na zde.
 
Jeho výše a kde o něj žádat
Výše doplatku na bydlení se stanovuje tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala jednotlivci nebo rodině částka živobytí.
O doplatek na bydlení se žádá stejně jako u příspěvku na bydlení na úřadu práce v příslušném městě, ale v případě doplatku na bydlení se jedná o oddělení pomoci v hmotné nouzi. O dávku není možné zažádat zpětně. Doplatek na bydlení může úřad uznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém žadatel podal žádost.
 
 
 
Čerpáno z: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Státní sociální podpora [online]. [cit. 2012–02–24]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2.
 

Vytisknout