Klientská zóna Vstup pro nájemníkyPRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PRONÁJMEM BYTU
 

Přehled nejdůležitějších právních norem, které ovlivňují vztah pronajímatele a nájemce:

Trhu s bydlením se týkají i další předpisy a zákony, například:

  • VYHLÁŠKA č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vyh­láška 373/2001 Sb.
  • Zákon o správních poplatcích, zákon o DPH, vyhláška o oceňování, vyh­láška o evidenci obyvatel, zákon o dani z příjmu, vyhláška o organizaci trhu s plynem, energetický zá­kon, zákon o odpadech, zákon o občanských průkazech, zákon o hospodaření energií, občanský soudní řád, vyhláška hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontrol, a další.
     

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OD LEDNA 2014

 

Od 1. ledna 2014 vstupuje vplatnost novela Občanského zákoníku, která se dotýká také oblasti nájemního bydlení a vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem. Podrobnosti, diskuse, otázky a odpovědi a další informace najdete na stránkách tomto odkazu.

 

 

 

Vytisknout