Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

CO VŠECHNO PATŘÍ DO TZV. DROBNÝCH OPRAV

 

Nájemníci se totiž často o svěřené zařízení bytu nestarají, nezajišťují ani jeho revizi, ani čistění, což v důsledku vede k jeho nefunkčnosti a často i dražším opravám.

Už v prvním čísle magazínu BYDLENÍ jsme vás informovali o novele uvedeného nařízení, které mění podmínky úhrad za drobné opravy.„Změna nastala především v několika bodech § 5, který rozšiřuje seznam tzv. drobných úprav a zvyšuje částku, za níž je drobná úprava považována, na 500 korun,“ upozorňuje Petr Eichler z technické správy bytů. „Nájemník je nově odpovědný také např. za revize a opravy topných těles. V 90 % případů, kdy byla vada na topení hlášena, se prokázala zanedbaná péče o celé těleso a rozvody spolu se zprávou revizního technika datovanou před lednem 2010. Revize by se měly provádět po každoročně po skončení topné sezóny,“ podotýká Petr Eichler. Nájemníci si tak často stěžují na špatném místě. Nařízení vlády odpovědnost vysvětluje jasně. „Topení je součástí vybavení bytu a povinností nájemníka je starat se o opravy a údržbu vybavení spojené s jeho běžným užíváním. Důsledky spojené s nedodržováním těchto pravidel způsobují nejen škody na majetku společnosti CPI BYTY, ale nefunkčnost zařízení, kterou pociťuje hlavně sám nájemník. Za kvalitu svého bydlení jsou do určité míry zodpovědní sami nájemníci.“

 

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu a náklady na drobné opravy v bytě, které hradí nájemník, pokud nájemní smlouva neupravuje jinak. 

Výměny:

prahů a lišt

zámků, kování, klik, rolet a žaluzií u oken a dveří

vypínačů

zásuvek

jističů

zvonků

domácích telefonů

zásuvek rozvodů datových sítí signálů analogového i digitálního televizního vysílání

zdrojů světla v osvětlovacích tělesech

uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt

sifonů a lapačů tuku

elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení

Opravy:

bytových vodoměrů teplé a studené vody a jejich certifikace

indikátorů vytápění

jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí

jednotlivých vrchních částí podlah

podlahových krytin

uzavíracích armatur na rozvodech vody

Opravy a výměny drobných součástí, pravidelné prohlídky a čištění:

bidetů

digestoří

dřezů

infrazářičů

kamen a kotlů na vytápění včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení

kamen pro vytápění na plyn a elektřinu

kamen pro vytápění na tuhá paliva

kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva

kuchyňských linek

kuchyňských sporáků

mísicích baterií

odsavačů par

ohřívačů vody

pečicích trub

splachovačů

sprch

umyvadel

van

vařičů

vestavěných a přistavěných skříní

vodovodních výtoků

výlevek

zápachových uzávěrek

Ostatní běžná údržba, výčet není taxativní, jedná se zejména o:

čištění obkladů stěn

čištění podlah včetně podlahových krytin

čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům

malování včetně opravy omítek

tapetování

vnitřní nátěry

Vytisknout