Česká Lípa

Počet domů 116
Počet bytů 1708
V tomto severočeském městě máme jedno z vůbec největších bytových portfolií, celkem zde vlastníme a pronajímáme více než 1 700 bytů. Většina se nachází na sídlišti Sever, jehož podoba se díky našemu úsilí a skvělé spolupráci s městem výrazně mění. Kromě rekonstrukce bytů se pouštíme i do zateplování a rekonstrukcí celých domů, soustředíme se také na zajištění bezpečnosti a podporujeme zvelebování veřejných prostor v okolí. V tomto městě nás mohou nájemníci i zájemci o bydlení kontaktovat v zákaznickém centru.