Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

Co je třeba doložit k příspěvku na bydlení? (aktualizace 2018)

1. 1. 2012

 

Jak žádat o příspěvek

U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování nároků na příspěvek se sledují pouze příjmy, nikoliv majetek.

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu. Adresy, telefony a úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete na stránce zde.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, můžete si je vyzvednout fyzicky na příslušném úřadu práce, stáhnout v elektronické podobě na adrese Ministerstva práce a sociálních věcí nebo níže.

 

Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
 

1. Žádost o příspěvek na bydlení – jde o základní formulář (4 strany), u něhož se vyplňují základní údaje z občanského průkazu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, atd.).
  Formulář ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení


Jednoduchý čtyřstránkový formulář je třeba vyplnit za všechny členy domácnosti a doložit k němu další dokumenty a potvrzení:

2.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu – formulář (4 strany) slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí podat a vyplnit každá z osob, která je hlášena v bytě k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen důchod a navíc si nepřivydělávají, občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky, nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných subjektů.

  Formulář ke stažení: Doklad o výši měsíčního příjmu
   
3.

Informace o užívaném prostoru – tento formulář (2 strany) také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné doložit originály dokladů (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.). Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo nedoplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce.

  Formulář ke stažení: Informace o užívaném prostoru
   
4.

Originál nájemní smlouvy – pokud nemůžete dohledat, vystaví vám ho v příslušném klientském centru.

   
5.

Průkaz totožnosti – platný občanský průkaz nebo pas.


Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit:

  • doklad o výši nákladů na bydlení
  • doklad o výši čtvrtletního příjmu

Při kladném rozhodnutí jsou dávky vypláceny způsobem uvedeném ve formuláři, tedy bankovním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky.

Vytisknout