CPI BYTY letos na Třinecku investovala již 50 milionů korun

CPI BYTY letos na Třinecku investovala již 50 milionů korun
28. 06. 2012
Část oprav byla v regionu zahájena už v loňském roce, pro rok stávající firma vyčlenila téměř čtyřnásobek, celkem 150 milionů korun.

Část oprav byla v regionu zahájena už v loňském roce, pro rok stávající firma vyčlenila téměř čtyřnásobek, celkem 150 milionů korun.

„Největší část investic putuje do výměny starých dřevěných oken za nová plastová. Za uplynulých šest měsíců se výměna dotkla 800 bytů, v celkovém součtu už jde  o 1 350 rodin s novými okny v Třinci a Českém Těšíně,“ upřesnil Luděk Zelinka, technický ředitel CPI BYTY.

„Mezi finančně a technický náročnější patří dále generální oprava střech na náměstí T.G. Masaryka v Třinci nebo opravy balkónů na ulici Jablůnkovské v Třinci, v řádech několika milionů korun, které budou pokračovat i na dalších domech a bytech,“ dodal.

Firma CPI BYTY pokračuje také v opravě a zvelebování společných prostor a vstupních portálů domů, které mají mimo jiné zajistit i větší bezpečnost v domech. Do této chvíle se revitalizovalo 73 vchodů, dalších 65 přijde na řadu v září.

Zásadní změnou pro nájemníky společnosti CPI BYTY i město Třinec je stěhování 48 rodin v rámci městské části Folvark a demolice původních, nevyhovujících obytných domů. Novou adresou nájemníků jsou zrekonstruované výškové paneláky na Folvarku, případně byty v jiných částech města, kam se v průběhu několika měsíců přestěhují. „Společnost CPI BYTY po dohodě s nájemníky samozřejmě náklady spojené se stěhováním hradí. Výškové domy ve Folvarku nabízejí mnohem vyšší standard bydlení za srovnatelné náklady pro nájemníka i vlastníka,“ odůvodnit tyto kroky technický ředitel Zelinka.

Výběrová řízení na práce za desítky milionů korun

Řada oprav bytového fondu je naplánována na druhou polovinu roku.„V součas­nosti probíhá několik výběrových řízení na dodavatele oprav dalších střech a výtahů. V rámci programu Snižování nákladů na bydlení řešíme různé možnosti úspor energie. Aktuálně máme dokončen tendr na dodavatele nových vnitřních rozvodů,  u kterých dojde k rozšíření o dodávku teplé užitkové vody. S pracemi se začne na ulicích Jablůnkovská a Nerudova v Třinci. Uvedené investice si vyžádají v úhrnu dalších bezmála 18 milionů korun,“ uvedl Luděk Zelinka.

Kromě oprav však CPI BYTY podporuje i rozvoj služeb pro nájemníky. V jednom z bytů v Novém Borku zřídila ve spolupráci s městem Třinec komunitní centrum prevence proti kriminalitě. Prostřednictvím speciálně školených referentů nabízí nájemníkům od ledna tohoto roku poradenství a asistenční služby v případě sociálních otázek a žádostí o příspěvky na bydlení. Zájem o tyto služby je velký, jen za uplynulých šest měsíců navštívilo referenty v třineckém klientském centru společnosti CPI BYTY na 300 osob.

„V severočeských městech nyní zavádíme vybrané projekty na zvýšení bezpečnosti bytových domů, pokud se osvědčí, budeme je realizovat také v dalších městech, včetně Českého Těšína a Třince,“ dodal Luděk Zelinka z CPI BYTY.