CPI BYTY vydává dluhopisy v objemu 3 miliardy korun

CPI BYTY vydává dluhopisy v objemu 3 miliardy korun
15. 05. 2013
Společnost CPI BYTY, druhý největší vlastník a správce bytového fondu v České republice, vydává projektové dluhopisy v celkovém objemu tří miliard korun. Kompletní realizaci vydání a prodeje dluhopisů zastřešuje Raiffeisenbank. Dluhopisový program nabízí ve čtyřech emisích atraktivní výnos, různou dobu splatnosti a vysoké zajištění nemovitostmi.

Praha – Společnost CPI BYTY, druhý největší vlastník a správce bytového fondu v České republice, vydává projektové dluhopisy v celkovém objemu tří miliard korun. Kompletní realizaci vydání a prodeje dluhopisů zastřešuje Raiffeisenbank. Dluhopisový program nabízí ve čtyřech emisích atraktivní výnos, různou dobu splatnosti a vysoké zajištění nemovitostmi.

První projektové dluhopisy na českém trhu vydala již na podzim loňského roku sesterská společnost CPI Alfa, a.s. na nově koupené portfolio supermarketů. Manažerem a aranžérem celé emise byla Raiffeisenbank, která rozprodala celou emisi během několika hodin. „Úspěch pilotní emise projektových bondů i velmi dobrá a profesionální spolupráce s Raiffeisenbank coby našeho dlouhodobého partnera nás podpořily v záměru vydat další projektové bondy, a to opět za asistence Raiffeisenbank,“ uvedl Jiří Dedera, investiční ředitel CPI Group.         

 „Raiffeisenbank je tradičním partnerem při financování realitních projektů. Jsme rádi, že můžeme našim klientům z řad developerů a realitních investorů nabídnout i alternativu ke klasickému bankovnímu úvěru. V době nejistého ekonomického vývoje řada firem odkládá svůj zájem o bankovní úvěry, my jsme přitom schopni jim zajistit financování i jinou cestou,“ dodal ředitel Corporate Finance Raiffeisenbank Marek Tichý.

Dluhopisy CPI BYTY

V rámci dluhopisového programu o celkovém objemu 3 miliardy korun mohou investoři volit ze čtyř různých emisí podle délky splatnosti a úrokového výnosu. Délka splatnosti bondů se pohybuje od 2 do 8 let s fixním kupónem v rozsahu 2,5 až 5,8 % a roční výplatou. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 1 000 korun.

Konkrétně:

Emise se splatností dva roky s kupónem 2,5 % p.a.

Emise se splatností čtyři roky s kupónem 3,5 % p.a.

Emise se splatností šest let s kupónem 4,8 % p.a.

Emise se splatností osm let s kupónem 5,8 % p.a.

Cenné papíry v rámci tohoto dluhopisového programu bude Raiffeisenbank nabízet primárně svým zákazníkům, a to jak z oblasti privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen, tak i institucionálním klientům. Vzhledem k našim zkušenostem s podobnými emisemi z minulých měsíců a s ohledem na současné tržní úrokové míry věříme, že o dluhopisy bude mezi klienty velký zájem. Je to typ investice vhodný pro klienty hledající diverzifikaci svých investic, kteří zároveň hledají jinou alternativu ke standardním spořicím či investičním produktům,“ dodal Marek Tichý z Raiffeisenbank.


Zajištění dluhopisů

Největší výhody spočívají především v zajištění cenných papírů, emitent – společnost CPI BYTY – totiž za emitované dluhopisy ručí svými nemovitostmi v hodnotě 6 miliard korun, tedy dvojnásobku celkové hodnoty emise. „Jde o stabilní výnosové portfolio nájemních bytů v České republice, jehož hospodářské výsledky dlouhodobě rostou,“ doplnil Jiří Dedera. Kromě nemovitostí tvoří další záruku akcie CPI BYTY, finanční kovenanty a vinkulace pojištění.

Banka navíc figuruje jako tzv. Agent pro zajištění, což v praxi znamená, že v případě nedodržení závazků společnosti CPI BYTY uplatní banka zástavní právo k nemovitostem a nemovitosti prodá, aby zajistila splacení dluhopisů. Tím zastupuje práva věřitelů v případě realizace zajištění a splacení bondů v rámci celého dluhopisového programu. Dluhopisy budou dále kotovány na Burze cenných papírů Praha.


Portfolio nemovitostí – záruka

Portfolio nemovitostí, které plní funkci zástavy emitovaných dluhopisů, tvoří nájemní domy a byty v celkem 14 lokalitách České republiky. Společnost CPI BYTY je dlouhodobě druhým největším provozovatelem nájemního bydlení a svůj úspěšný obchodní model dokázala v čase zhodnotit také v ekonomických ukazatelích. Portfolio nemovitostí s celkem 12 600 byty vytváří pevné a stabilní cash flow. V roce 2012 firma dosáhla hodnoty aktiv 8,6 mld. Kč a vykázala čistý zisk 390 mil. Kč. Pozitivní bilance v porovnání uvolněných a pronajatých bytů dokazuje trvale rostoucí hodnotu portfolia, kterou násobí také významný proces revitalizace bytového fondu, zahájený v roce 2010 a spolu s dalším rozvojem služeb přispívá ke zvýšení zájmu o pronájem. „Investoři, kteří si koupí dluhopisy společnosti CPI BYTY, se jejich prostřednictvím stávají v podstatě pronajímateli bytů a mohou těžit z dobře nastaveného a léty prověřeného obchodního modelu. Jakožto zkušený správce nájemních bytů jim nabízíme zhodnocení investice, aniž by se sami museli do náročného administrativního a technického procesu pronájmu a správy bytů zapojit,“ představuje myšlenku emise Jiří Dedera.

První bytový komplex koupila CPI BYTY již koncem devadesátých let 20. století v Praze od AVIA Letňany. Následovaly domy v Ústí nad Labem, České Lípě a na Severní Moravě. Portfolio nájemních bytů tvoří dlouhodobě jeden ze stavebních a stabilizačních prvků celého realitního holdingu CPI Group a díky deregulaci nájemného, ukončené 31. prosince 2012 se jeho podíl na tržbách z pronájmu každoročně zvyšuje.


Důvody k emisi

Skupina CPI dlouhodobě staví svůj úspěch na diverzifikaci portfolia a činností, které umožňují eliminovat výkyvy trhu a hospodářské změny. Stejnou roli plní dluhopisy, jakožto další zdroj financí. „Dluhopisy pro nás představují jednu z alternativních forem financování doplňující vlastní prostředky a bankovní úvěry. V případě CPI BYTY nahrazují bondy stávající bankovní úvěr od Raiffeisenbank a uvolňují úvěrový limit.     

Získané prostředky chceme investovat do rozvoje našich nemovitostí,” komentoval využití získaných prostředků Dedera a nevyloučil ani další, nové formy spolupráce v rámci investičních záměrů v budoucnosti.