Investice do bytového fondu na severní Moravě v příštím roce porostou

Investice do bytového fondu na severní Moravě v příštím roce porostou
20. 12. 2011
Rok 2011 se nesl především ve znamení důsledků konce regulovaného nájemného. Třinec a Český Těšín představuje oblast s nejmenším počtem dohod, což se promítá i do pracovního plánu oprav. Zatímco např. v České Lípě nebo Litvínově došlo díky rychlé dohodě s nájemníky s regulovanými činžemi k razantnímu zkrácení harmonogramu některých oprav a většina nájemníků už prožívá aktuální zimu s plastovými okny, díky zablokovanému jednání s nájemníky na Severní Moravě jsou zdejší práce omezeny

Rok 2011 se nesl především ve znamení důsledků konce regulovaného nájemného. Třinec a Český Těšín představuje oblast s nejmenším počtem dohod, což se promítá i do pracovního plánu oprav. Zatímco např. v České Lípě nebo Litvínově došlo díky rychlé dohodě s nájemníky s regulovanými činžemi k razantnímu zkrácení harmonogramu některých oprav a většina nájemníků už prožívá aktuální zimu s plastovými okny, díky zablokovanému jednání s nájemníky na Severní Moravě jsou zdejší práce omezeny.

„Od počátku jsme říkali, že investice do oprav budou kopírovat výši nájemného. Na Třinecku dlouho k dohodě s nájemníky s regulovaným nájemným nedocházelo v takovém objemu, aby byly práce na opravách efektivní. Největší objem investic tak lze předpokládat v následujících letech. Samozřejmě s ohledem na výši nájemného,“ podotkl Daniel Bacík, obchodní ředitel společnosti CPI BYTY.

„V roce 2011 firma investovala přes 20 milionů korun do výměny dřevěných oken za plastová. Další prostředky byly vynaloženy na napojení domů v části Kanada na kanalizaci, byly zahájeny práce také na opravě střech na ulici Dukelská a na přípravě projektu na opravu balkónů. Spolu s dalšími menšími opravami si tyto aktivity vyžádaly dalších 15 milionů korun,“ upřesnil vynaložené investice Bacík. V listopadu společnost CPI BYTY zahájila revitalizaci vstupních

a společných prostor domů z důvodu bezpečnosti i většího komfortu bydlení, což obnáší výměnu dveří, schránek a zvonkových tabel, ale i výmalbu nebo obnovu společného vybavení domů ve výši 5 milionů korun.

„Pro rok 2012 je vyčleněno 150 milionů korun, z nichž zhruba polovina půjde na výměnu oken.Dalších 14 milionů je určeno na obnovu dalších vstupních

a společných prostor, a 58 milionů korun je určeno na opravy různého charakteru a údržbu jednotlivých domů a bytů, ať už jde o fasády, střechy, balkóny, technické vlastnosti domů apod. V roce 2012 se počítá také s napojením domů ve Folwarku na kanalizaci,“ prozradil Daniel Bacík plán na příští rok.

Z dlouhodobého pohledu jsou pak mezi prioritami společnosti CPI BYTY výměny výtahů a především investice do snižování energetické náročnosti budov v řádech desítek milionů korun. „K dalšímu navyšování nájemného již nedojde, kromě již dohodnutého nárůstu původně regulovaných činží. Pevně věříme, že se ještě navýší také počet dohod. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií ale stále větší část měsíčních plateb tvoří právě náklady na služby a energie. Považujeme za prvořadou věc pokusit se tyto náklady snížit a nájemníkům tak část výdajů ušetřit. Je to ale úkol dlouhodobý,“ uvedl Bacík.

Finanční prostředky jsou ovšem vynakládány i na další aktivity. Společnost se kromě revitalizace bytového fondu hodlá zaměřit také více na informovanost nájemníků, především pak seniorů. „Od nového roku budou v jednotlivých regionech fungovat tzv. referenti pro vztahy s nájemníky, jejichž úkolem je pomoci nájemníkům zorientovat se nejen v oblasti nájemního bydlení, ale také osobně asistovat např. při jednání s úřady při získávání různých státem poskytovaných příspěvků,zejména Příspěvku na bydlení, na který mají občané nárok“ představil jednu z novinek obchodní ředitel. Na seniory se vážou i další výhody, jako 20% snížení navýšeného regulovaného nájemného u osob nad 75 let aplikované již v roce 2011, nebo poradenství v sociální oblasti. „Jako vánoční dárek jsme pro seniory nad 75 let, kteří jsou v naší databázi vedeni pod nájemní smlouvou, připravili dárek v podobě poukázky na nákup v hypermarketech TESCO.Chtěli bychom tak našim nejvěrnějším nájemníkům poděkovat za jejich důvěru a spolupráci při všech změnách, které v uplynulém roce absolvovali,“ podotkl Bacík. Poukázky budou nájemníkům doručeny poštou ještě před vánocemi.