Investice do bytového fondu na Ústecku opět porostou

Investice do bytového fondu na Ústecku opět porostou
26. 12. 2011
Rok 2011 se nesl především ve znamení důsledků konce regulovaného nájemného. K dohodě s nájemníky regulovaných bytů, kterých byla v Ústí nad Labem většina, docházelo v průběhu prvních měsíců roku 2011, plán investic tak byl neustále upravován.

Rok 2011 se nesl především ve znamení důsledků konce regulovaného nájemného. K dohodě s nájemníky regulovaných bytů, kterých byla v Ústí nad Labem většina, docházelo v průběhu prvních měsíců roku 2011, plán investic tak byl neustále upravován.

Firma investovala téměř 40 milionů korun do výměny dřevěných oken za plastová, aktuálně byla výměna oken zahájena v domě na ulici Sociální péče (tzv. hotelák). Další prostředky byly vynaloženy na napojení domů s nevyhovujícími septiky na veřejnou kanalizaci, významný objem peněz si vyžádaly opravy střech, z nichž největší plocha byla opravena v domech na ulici Hrnčířské. Část financí byla vložena také do posílení bezpečnosti u domů na Masarykově ulici, kde byla zřízena ostraha. Uvedené opravy si vyžádaly dalších téměř 10 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že dohody o vyšším nájemném narůstaly v průběhu celého roku 2011, předpokládáme největší objem investovaných prostředků právě v následujícím roce, a to v objemu přesahujícím 100 milionů korun,“ uvedl Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY. „Chceme, aby nájemníci viděli, že mezi výší nájemného a kvalitou bydlení je skutečně úměra,“ dodal.

„Z uvedeného balíku peněz půjde zhruba 50 milionů půjde do výměny oken. Dalších 16 milionů je vyčleněno na obnovu vstupních a společných prostor z důvodu bezpečnosti a většího komfortu bydlení, což obnáší výměnu dveří, schránek a zvonkových tabel, ale i výmalbu nebo obnovu společného vybavení domů.  Zhruba 40 milionů korun je určeno na opravy různého charakteru a údržbu jednotlivých domů a bytů, ať už jde o fasády, střechy, technické vlastnosti domů apod.,“prozradil Daniel Bacík plán na příští rok.

Z dlouhodobého pohledu jsou pak mezi prioritami společnosti CPI BYTY výměny výtahů a především investice do snižování energetické náročnosti budov v řádech desítek milionů korun. „K dalšímu navyšování nájemného již nedojde, kromě již dohodnutého nárůstu původně regulovaných činží. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií ale stále větší část měsíčních plateb tvoří právě náklady na služby a energie. Považujeme za prvořadou věc pokusit se tyto náklady snížit a nájemníkům tak část výdajů ušetřit. Je to ale úkol dlouhodobý,“ uvedl Bacík.

Finanční prostředky jsou ovšem vynakládány i na další aktivity. Společnost se kromě revitalizace bytového fondu hodlá zaměřit také více na informovanost nájemníků, především pak seniorů. „Od nového roku budou v jednotlivých regionech fungovat tzv. referenti pro vztahy s nájemníky, jejichž úkolem je pomoci nájemníkům zorientovat se nejen v oblasti nájemního bydlení, ale také osobně asistovat např. při jednání s úřady při získávání různých státem poskytovaných příspěvků,zejména Příspěvku na bydlení, na který mají občané nárok“ představil jednu z novinek obchodní ředitel. Na seniory se vážou i další výhody, jako 20% snížení navýšeného regulovaného nájemného u osob nad 75 let aplikované již v roce 2011, nebo poradenství v sociální oblasti. „Jako vánoční dárek jsme pro seniory nad 75 let, kteří jsou v naší databázi vedeni pod nájemní smlouvou, připravili dárek v podobě poukázky na nákup v hypermarketech TESCO.Chtěli bychom tak našim nejvěrnějším nájemníkům poděkovat za jejich důvěru a spolupráci při všech změnách, které v uplynulém roce absolvovali,“ podotkl Bacík. Poukázky budou nájemníkům doručeny poštou ještě před vánocemi.