Oznámení dne zapsání fúze společností sloučením do obchodního rejstříku

Oznámení dne zapsání fúze společností sloučením do obchodního rejstříku
29. 05. 2019
Vážení, rádi bychom vás jménem „Nástupnické společnosti“ CPI Residential, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 05327776 informovali, že ke dni 1.6.2019 byl zapsán projekt fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Vážení,

rádi bychom vás jménem „Nástupnické společnosti“ CPI Residential, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 05327776 informovali, že ke dni 1.6.2019 byl zapsán projekt fúze sloučením do obchodního rejstříku.


„Zanikající společnost“

CPI BYTY, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 262 28 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7990 jakožto „Zanikající společnost“ zanikla bez likvidace dnem zápisu projektu fúze do obchodního rejstříku tj. dne 1.6.2019


a


„Nástupnická společnost“

Nástupnickou společností, na kterou přešlo dnem zápisu do obchodního rejstříku jmění zanikající společnosti a která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti je společnost CPI Residential, a.s., IČ: 053 27 776. Do obchodního rejstříku byla fúze zapsána ke dni 1.6.2019 – v tento den společnost CPI BYTY, a.s. zanikla a zároveň nástupnická společnost CPI Residential, a.s. změnila název své obchodní firmy na CPI BYTY, a.s.


Nástupnická organizace je v obchodním rejstříku zapsána ode dne 1.6.2019 takto:


CPI BYTY, a.s.

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha

IČ: 053 27 776, DIČ: CZ699004110


Závěrem si Vás dovolujeme požádat, aby v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty Vámi vystavené daňové doklady za poskytování Vašich služeb či dodání Vašeho zboží se zdanitelným plněním počínaje dnem 1.6.2019 zněly pouze na „Nástupnickou společnost “ společnost CPI BYTY, a.s., IČ: 05327776 se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha.


Od 1.6.2019 zůstává v platnosti doručovací adresa: CPI Byty a.s., Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem