Plán oprav pro Českou Lípu počítá v roce 2012 s desítkami milionů korun

Plán oprav pro Českou Lípu počítá v roce 2012 s desítkami milionů korun
23. 12. 2011
Rok 2011 se nesl především ve znamení pozitivních důsledků konce regulovaného nájemného. K dohodě s nájemníky regulovaných bytů, kterých byla v České Lípě většina, došlo již na podzim 2010, Česká Lípa tak byla první lokalitou, kam směřovaly podle slibu CPI BYTY první a největší investice.

Rok 2011 se nesl především ve znamení pozitivních důsledků konce regulovaného nájemného. K dohodě s nájemníky regulovaných bytů, kterých byla v České Lípě většina, došlo již na podzim 2010, Česká Lípa tak byla první lokalitou, kam směřovaly podle slibu CPI BYTY první a největší investice. „Díky 95% úspěšnosti jsme mohli řadu oprav realizovat hned od počátku roku 2011. V České Lípě tak došlo k největšímu objemu prací a investovaných prostředků v poměru k množství bytů,“ řekl Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY.

Firma tak oproti původnímu předpokladu investovala přes 60 milionů korun do výměny dřevěných oken za plastová a zkrátila tak tříletý harmonogram na minimum. Další prostředky směřovaly do menších oprav bytů a domů, zajištění bezpečnosti vybraných vchodů. Významná část peněz šla také na zahájení projektu, jehož cílem je změna vytápění sídliště Sever a tím snížení, či udržením ceny tepla na přijatelné úrovni. 

„Slíbili jsme českolipským nájemníkům, že v případě dohody o výši nájemného budou práce v České Lípě probíhat ve větším objemu a intenzitě. Své závazky jsme chtěli dodržet,“ komentoval urychlení prací Bacík. „Chceme, aby nájemníci viděli, že mezi výší nájemného a kvalitou bydlení je skutečně úměra,“ dodal.

„Pro příští rok máme v plánu proinvestovat jen na základních opravách přes 25 milionů korun, zhruba 1 milion půjde do výměny zbývajících oken, dalších 5 milionů je vyčleněno na obnovu vstupních a společných prostor z důvodu bezpečnosti a většího komfortu bydlení a 18 milionů na opravy různého charakteru a údržbu jednotlivých domů a bytů, ať už jde o fasády, střechy, technické vlastnosti domů apod.,“prozradil Daniel Bacík plán na příští rok.

Z dlouhodobého pohledu jsou pak mezi prioritami společnosti CPI BYTY výměny výtahů a především investice do snižování energetické náročnosti budov v řádech desítek milionů korun. „K dalšímu navyšování nájemného již nedojde, kromě již dohodnutého nárůstu původně regulovaných činží. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií ale stále větší část měsíčních plateb tvoří právě náklady na služby a energie. Považujeme za prvořadou věc pokusit se tyto náklady snížit a nájemníkům tak část výdajů ušetřit. Jedním z těchto dlouhodobých úkolů je také přechod sídliště Sever na vlastní zdroj vytápění, se kterým počítáme od září 2012,“ uvedl Bacík.

Finanční prostředky jsou ovšem vynakládány i na další aktivity. Společnost se kromě revitalizace bytového fondu hodlá zaměřit také více na informovanost nájemníků, především pak seniorů. „Od nového roku budou v jednotlivých regionech fungovat tzv. referenti pro vztahy s nájemníky, jejichž úkolem je pomoci nájemníkům zorientovat se nejen v oblasti nájemního bydlení, ale také osobně asistovat např. při jednání s úřady při získávání různých státem poskytovaných příspěvků,zejména Příspěvku na bydlení, na který mají občané nárok“ představil jednu z novinek obchodní ředitel. Na seniory se vážou i další výhody, jako 20% snížení navýšeného regulovaného nájemného u osob nad 75 let aplikované již v roce 2011, nebo poradenství v sociální oblasti. „Jako vánoční dárek jsme pro seniory nad 75 let, kteří jsou v naší databázi vedeni pod nájemní smlouvou, připravili dárek v podobě poukázky na nákup v hypermarketech TESCO.Chtěli bychom tak našim nejvěrnějším nájemníkům poděkovat za jejich důvěru a spolupráci při všech změnách, které v uplynulém roce absolvovali,“ podotkl Bacík. Poukázky budou nájemníkům doručeny poštou ještě před vánocemi.