Třinecké nájemníky CPI BYTY čeká rekonstrukce domů za 23 milionů korun

Třinecké nájemníky CPI BYTY čeká rekonstrukce domů za 23 milionů korun
09. 05. 2016
110 třineckých domácností čeká v tomto roce zásadní rekonstrukce domů a bytů společnosti CPI BYTY. Důvodem je modernizace vytápění a výměna rozvodů vody a kanalizace uvnitř domů, které posunou byty do tzv. 1. kategorie. Investice si vyžádá 23 milionů korun.

110 třineckých domácností čeká v tomto roce zásadní rekonstrukce domů a bytů společnosti CPI BYTY. Důvodem je modernizace vytápění a výměna rozvodů vody a kanalizace uvnitř domů, které posunou byty do tzv. 1. kategorie. Investice si vyžádá 23 milionů korun.

V následujících dvou letech čeká část třineckých nájemníků bydlících v okolí Gymnázia zásadní změna ve způsobu vytápění. „S ohledem na nízké ceny tepla v Třinci jsme se na základě propočtů u více než desítky domů v centru města rozhodli pro přechod z plynových spotřebičů na centrální vytápění. Změna se dotkne domů postavených v 50. letech, kde se dosud topilo lokálními topidly a voda se ohřívala v karmách. Nově budou nájemníci topit ústředním topením a využívat teplou vodu z kohoutku,“ popsal záměr technický ředitel CPI BYTY Luděk Zelinka.

Výhod je hned několik. Nový způsob vytápění omezí rizika spojená s plynovými spotřebiči, zvýší kvalitu bydlení, zajistí stabilní dodávku tepla a sníží náklady na teplo a teplou vodu. Investice je poměrně rozsáhlá nejen finančně, ale také technicky. Zahrnuje totiž výstavbu horkovodu k domům a předávacích stanic v suterénech domů, kterou provede a zaplatí nový dodavatel Distribuce tepla Třinec, a.s. Uvnitř domů se pak dobudují rozvody ústředního topení a teplé vody, které zajistí firma CPI BYTY.

„Stavební práce na rozvodech tepla budou rozsáhlé, proto jsme se rozhodli provést současně také výměnu rozvodů studené vody a kanalizace, abychom nájemníky hlukem a špínou nezatěžovali vícekrát. Kvalitou a pohodlím se byty posunou do dříve tzv. 1 kategorie,“ doplnil k velké rekonstrukci domů Zelinka. Celkové náklady ze strany CPI BYTY jsou odhadovány na 23 milionů korun. Dodávka tepla pomocí centrálního systému začne od 1. října tohoto roku.

Společnost CPI BYTY tím pokračuje v množství kroků vedoucích ke snížení nákladů na energie a služby, které často tvoří okolo 40 % z celkových měsíčních plateb nájemníků pronajímateli. Po první pilotní změně v České Lípě, kde v roce 2013 došlo ke kompletní výměně dodavatele i systému dodávky tepla a teplé vody, a kde nájemníci CPI BYTY ušetřili každý rok 20 % oproti zbytku města, dochází v tomto roce k podobným razantním změnám v dodávkách tepla také v Ústí nad Labem. V Třinci se k úsporám za teplo a teplou vodu přidává ještě zvýšení kvality a komfortu.

Kromě úspor, které se promítají přímo do nákladů domácností, je pro pronajímatele důležitá i cena za spotřebu ve společných prostorách nebo na provoz výtahů apod., která se v konečném důsledku opět promítne do výdajů každé domácnosti. „Nájemníky jistě potěší, že změnou dodavatelů elektřiny v jednotlivých městech se podařilo u celkem 1 450 odběrných míst za společné prostory ušetřit za poslední dva roky až čtvrtinu z původních cen elektřiny, respektive 38 % z cen silové elektřiny. Pro rok 2016 jsme navíc vyjednali další snížení ceny za megawathodinu,“ informoval o výsledcích tendru na nového dodavatele elektřiny Luděk Zelinka.