Změna dodavatele a technologie výroby tepla v České Lípě přinese úsporu až 20 % ročně

Změna dodavatele a technologie výroby tepla v České Lípě přinese úsporu až 20 % ročně
22. 04. 2013
Společnost CPI BYTY zahájila instalaci nového technologického zařízení ve svých bytových domech v souvislosti se změnou dodavatele tepla a teplé vody u téměř 1 600 bytů v České Lípě. Dlouho připravovaný projekt na sídlišti Sever bude realizován v průběhu tohoto roku. CPI BYTY od nového řešení očekává především výraznou úsporu v nákladech na teplo ze strany nájemníků, a to až o 20 %, a nezávislost na monopolním dodavateli v případě vyjednávání dodavatelských podmínek.

Společnost CPI BYTY zahájila instalaci nového technologického zařízení ve svých bytových domech v souvislosti se změnou  dodavatele tepla a teplé vody u téměř 1 600 bytů v České Lípě. Dlouho připravovaný projekt na sídlišti Sever bude realizován v průběhu tohoto roku. CPI BYTY od nového řešení očekává především výraznou úsporu v nákladech na teplo ze strany nájemníků, a to až o 20 %, a nezávislost na monopolním dodavateli v případě vyjednávání dodavatelských podmínek.       

V rámci revitalizace bytového fondu a investic do oprav přistoupila CPI BYTY také k analýze energetické náročnosti jednotlivých domů. Z šetření, která probíhala v jednotlivých domech napříč Českou republikou, jednoznačně vzešel požadavek nejen na vlastní snížení energetické náročnosti objektů, ale i na snížení jednotkových nákladů dodávaných médií. „V uplynulých dvou letech jsme do oprav domů a bytů investovali téměř miliardu korun. S opravami je však třeba řešit také stále rostoucí náklady na služby a energie, které zatěžují především naše nájemníky. Jsme přesvědčeni, že v mnoha případech dokážeme změnou technologie nebo dodavatele získat pro naše nájemníky lepší podmínky,“ představil strategii ředitel společnosti CPI BYTY Daniel Bacík.

V rámci revitalizace bytového fondu a investic do oprav přistoupila CPI BYTY také k analýze energetické náročnosti jednotlivých domů. Z šetření, která probíhala v jednotlivých domech napříč Českou republikou, jednoznačně vzešel požadavek nejen na vlastní snížení energetické náročnosti objektů,  ale i na snížení jednotkových nákladů dodávaných médií. „V uplynulých dvou letech jsme do oprav domů a bytů investovali téměř miliardu korun. S opravami je však třeba řešit také stále rostoucí náklady na služby a energie, které zatěžují především naše nájemníky. Jsme přesvědčeni, že v mnoha případech dokážeme změnou technologie nebo dodavatele získat pro naše nájemníky lepší podmínky,“ představil strategii ředitel společnosti CPI BYTY Daniel Bacík.

Pilotní projekt v České Lípě

Pilotní projekt bude realizován v tomto roce v České Lípě, kde na sídlišti Sever dojde nejen k výměně dodavatele tepla, ale především  ke změně technologie  jeho výroby. Dosavadního dominantního poskytovatele, Českolipskou teplárenskou, nahradí firma Abastor Heating Solutions, která dodá a kompletně i zafinancuje nové zařízení do jednotlivých domů. „Centrální dodávka tepla bude vyměněna za plynová tepelná čerpadla systému vzduch-voda a plynové kondenzační kotle, které umístíme do technického zázemí jednotlivých domů či v některých případech na střechy těchto domů“ vysvětluje Luděk Zelinka, technický ředitel CPI BYTY. „Vlastní přepojení na nové zdroje zásobení teplem pro topení a ohřev vody bude realizováno postupně ve třech etapách v průběhu tohoto roku,“ dodává Zelinka.

Výhody tohoto řešení jsou jednoznačné. „Nezávislost topení a přípravy teplé užitkové vody na centrálním zdroji tepla, regulace podle potřeb jednotlivých domů, transparentnost dodávky a měření, ekologičtější provoz, a především úspora až 19 % oproti cenám současného dodavatele,“ vyjmenovává hlavní důvody změny Luděk Zelinka.         

„Jen pro porovnání: Současná platná cena pro domy společnosti CPI BYTY v České Lípě činí 610,90 Kč/GJ bez DPH. Cena, kterou garantuje budoucí dodavatel tepla firma Abastor, činí 514,– Kč/GJ bez DPH. Při  měrné spotřebě tepla 0,60 Gj/m2 na rok lze odvodit, že nájemník v 70 m2 bytě ročně ušetří až 4.200 Kč, což je významná úspora,“ konstatuje Luděk Zelinka.

Politika snižování výdajů na služby a energie i v dalších městech

Vedení společnosti vidí svou politiku jasně. „Inspirovali jsme se zkušenostmi menších vlastníků a po jednání s dosavadním dodavatelem, které bohužel nevedlo k žádným reálným úsporám pro naše nájemníky, jsme se rozhodli k této zásadní změně a předjednání podmínek s novým dodavatelem, firmou Abastor,“ potvrzuje Bacík. „Našim cílem je snížit měsíční výdaje na bydlení našich nájemníků a právě úspory v energiích jsou podle nás správnou cestou. Podobným způsobem hodláme pokračovat také v dalších městech a lokalitách, ať už půjde o změnu dodavatele, technologie, nebo jejich kombinaci či další aktivní kroky,“ dodává.

Plán přepojení nového zařízení v České Lípě počítá s pracemi od dubna do října 2013. Náklady na změnu dodávek a výměnu zařízení plně hradí nový dodavatel.