Změna dodávek tepla přinesla vloni nájemníkům v České Lípě 22% úsporu

Změna dodávek tepla přinesla vloni nájemníkům v České Lípě 22% úsporu
27. 04. 2015
Čísla ukazují, že rozhodnutí změnit způsob dodávek tepla bylo správné i za cenu velkých vstupních investic. Věříme, že nájemníci tyto informace ocení, protože energie tvoří obecně největší podíl nákladů bydlení. Pokud není možné dohodnout s dodavatelem lepší cenové podmínky, hledáme jiné varianty řešení, jako tomu bylo v tomto případě.

Když v roce 2013 společnost CPI BYTY, největší pronajímatel bytů v České Lípě, oznámila ve městě ukončení spolupráce s Českolipskou teplárenskou ohledně dodávek tepla pro své byty a rozhodla se centrální dodávku tepla nahradit levnějším zdrojem tepelných plynových čerpadel, vznesla se vlna otázek, zda tato náročná a vysoká investice přinese skutečně očekávaný efekt. „Důvodem změny byla především snaha o výraznou úsporu v nákladech na teplo ze strany nájemníků a nezávislost na monopolním dodavateli,“ uvedl tehdy ředitel společnosti Daniel Bacík. Společnost byla přesvědčena, že v mnoha případech dokáže změnou dodavatele nebo technologie získat pro své nájemníky lepší podmínky. Jednání s původním dodavatelem tepla v České Lípě o snížení cen však nikam nevedla, CPI BYTY se tak rozhodla k radikálnímu kroku a v průběhu roku 2013 odpojila zhruba 1 600 domácností ve městě od centrálních dodávek a nahradila je tepelnými čerpadly.

Náklady za takto náročnou investici na sebe vzala společnost Abastor s.r.o., která nejenže financovala celou realizaci, tedy nákup zařízení spolu s instalací čerpadel a rozvodů a také řadu administrativních poplatků včetně vlekoucího se soudního jednání se společností Českolipská teplárenská, ale zavázala se také k nižší ceně za gigajoule tepla.

Pro porovnání, ceny tepla u původního dodavatele vzrostly z 680,80 Kč/GJ v roce 2013 na 755,78 Kč/Gj v roce 2014. Nájemníci CPI BYTY však v roce 2014 zaplatili za gigajoule pouze 591,68 Kč, tedy o 164,11 Kč/GJ méně. (pozn. Ceny jsou uvedeny s DPH).

U průměrně velkého bytu s plochou 60 m2 tak nájemníci CPI BYTY ušetřili téměř 22 % na platbách za teplo a teplou vodu. „To odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu. Nájemníci CPI BYTY tak měli v roce 2014 v podstatě jeden měsíc bydlení zdarma,“ dokresluje výši úspory Daniel Bacík.

Zisk i za cenu vyšší investice

„Čísla ukazují, že rozhodnutí změnit způsob dodávek tepla bylo správné i za cenu velkých vstupních investic. Věříme, že nájemníci tyto informace ocení, protože energie tvoří obecně největší podíl nákladů bydlení. Pokud není možné dohodnout s dodavatelem lepší cenové podmínky, hledáme jiné varianty řešení, jako tomu bylo v tomto případě,“ dodal Bacík.

„Centrální dodávka tepla byla vyměněna za plynová tepelná čerpadla systému vzduch-voda a plynové kondenzační kotle, které jsou umístěné do technického zázemí domů, v některých případech na střechách,“ vysvětluje Luděk Zelinka, technický ředitel CPI BYTY. Vlastní přepojení na nové zdroje zásobení teplem pro topení a ohřev vody bylo realizováno postupně ve třech etapách. 

„Výhody tohoto řešení jsou jednoznačné. Nezávislost topení a přípravy teplé užitkové vody na centrálním zdroji tepla, regulace podle potřeb jednotlivých domů, transparentnost dodávky a měření, ekologičtější provoz, a především úspora v průměru okolo 20 % oproti cenám původního dodavatele,“ vyjmenovává Luděk Zelinka.

Změna dodavatele a způsobu dodávky tepla v České Lípě představovala v rámci portfolia CPI BYTY pilotní projekt. První rok prokázal jednoznačně pozitivní efekt a očekávanou výši úspory. Z analýz, které si firma udělala v jednotlivých domech napříč Českou republikou, vzešel požadavek nejen na vlastní snížení energetické náročnosti objektů, ale i na snížení jednotkových nákladů dodávaných médií. Společnost CPI BYTY tak zvažuje podobné kroky jako v České Lípě i v dalších městech.