Často kladené dotazy

Přečtěte si odpovědi na některé z častých otázek našich nájemníků.

Kategorie

Jak mohu hradit nájemné a služby?

S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby bychom vám doporučovali využít trvalý bankovní příkaz nebo službu SIPO (poskytuje Česká pošta), případně platbu poštovní poukázkou typu A v pobočkách České pošty. Platbu v hotovosti již od 03/2020 není možné na pobočkách realizovat. Platit je možné pouze bezhotovostně.

POZOR! ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU

S účinností od 1.4.2020 došlo ke změně bankovního účtu pro veškeré platby společnosti CPI BYTY, a.s.. Tato změna se týká všech typů plateb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor. Prosím proveďte si změnu svého trvalého příkazu a uvádějte vždy správný variabilní a specifický symbol – viz tabulka níže.

Pokud platíte nájem přes SIPO nemusí provádět žádné změny, dojde k nim automaticky.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 123-464920227/0100, Komerční banka a.s. 

Jak funguje služba SIPO a jak si ji zřídím?

S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby bychom vám doporučovali využít službu SIPO (poskytuje Česká pošta), která umožňuje vaše jednorázové nastavení a schválení. Výhodou je, že následně se o provádění plateb či jakékoliv změny platebních údajů, jako je změna čísla účtu příjemce, variabilní symbol apod., nemusíte již starat. Navíc je příjemné, že máte všechny své pravidelné platby na jednom místě (elektřina, televizní a rozhlasové poplatky, pojištění atd.), a uspoříte tím čas i peníze za jednorázové poplatky. Jak si zřídit službu SIPO?

Můžete mi zvýšit nájemné a zálohy dohodnuté v nájemní smlouvě?

Ano, můžeme. Možnosti zvýšení nájemného upravuje občanský zákoník. Pokud máte ve smlouvě inflační doložku, zvyšuje se hodnota nájemného automaticky každý rok o hodnotu inflace. Nájemné se také zvyšuje v případě, že se zhodnotí cena domu nebo bytu (například bude provedeno zateplení atd.). Po dobu trvání nájemní smlouvy nicméně není možné jednostranně nájemné zvyšovat bez vzájemné dohody.

Změna výše plateb se pak netýká záloh na služby a energie, které jsou od začátku nájemního vztahu stanovené na základě naší zkušenosti s počtem osob žijících v bytě. Případná úprava (zvýšení nebo snížení) bude provedena na základě vaší skutečné spotřeby.


Co je to vyúčtování služeb?

V průběhu roku platíte pouze zálohy na služby a spotřebovanou energii. Ke konci roku (případně k datu ukončení nájemní smlouvy) vám připravíme vyúčtování, které vyčísluje vaši reálnou roční spotřebu. Vyúčtování obdržíte nejpozději do dubna následujícího roku. V případě ukončení nájemní smlouvy v průběhu roku vám budou vyúčtovány pouze ty měsíce, které jste s námi bydleli. Splatnost nedoplatků i vrácení přeplatků je vždy k 31. červenci. Reklamaci k vyúčtování nám pak můžete písemně zaslat do jednoho měsíce od vyúčtování.


Podrobné informace k vyúčtování naleznete zde.

Jak mám postupovat v případě nutné opravy v bytě?

Menší opravy, jako je například výměna sifonů, baterie, zámků atd., si podle vyhlášky (§2257 odst. 2 Občanského Zákoníků a nařízení vlády č. 308/2015 Sb.) řešíte sami. Větší opravy pro vás pak zajistíme my. Stačí nás kontaktovat na tel. čísle, které naleznete na stránkách příslušného klientského centra, případně se na pobočku osobně dostavit.

Ve výjimečných případech (jako je např. prasklé potrubí atd.) pak můžete využít havarijní linku - kontakty naleznete také na stránkách klientských center.

Jaké poplatky budu jako nájemce platit?

Přehled všech povinných plateb naleznete v platném sazebníku, který naleznete zde.

Jak mám uhradit nedoplatek na službách?

Platbu nedoplatků je možné provést dvěma způsoby:

a) bezhotovostně příkazem z bankovního účtu;

b) poukázkou/složenkou typu A České pošty.

V obou případech prosíme uvádějte: číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol (číslo nájemního vztahu – najdete na smlouvě). 

Úhradu nedoplatků je nutné provést nejpozději k 31. červenci.

Jak mi bude uhrazen přeplatek?

Přeplatky zasíláme poukázkou typu B na adresu nájemce. V případě, že známe číslo vašeho bankovního účtu, provedeme vrácení přeplatku převodem na tento účet.

Co mám dělat, když jsem se dostal do situace, kdy nejsem schopný zaplatit nájem?

Pro nenadálé životní situace máme pochopení, a pokud nám včas o vzniklých potížích dáte vědět, budeme se snažit společně najít řešení. Základem je však vaše ochota věc řešit a chtít vyřešit… Neřešení, neoznámení a odkládání platby nájemného je vážným porušením nájemní smlouvy, a může být důvodem k jejímu ukončení.