Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTI MIMO SEZÓNU

 

Topná sezóna je sice stanovena od září do května, výkyvy počasí však někdy vyžadují přitápění i v průběhu letních dní. Společnost CPI BYTY je v takovýchto dnech samozřejmě schopna přitápění v bytech zajistit. Základní podmínkou je, aby s vytápěním objektu souhlasily nejméně dvě třetiny nájemníků. Toto pravidlo, stejně jako některé další podrobnosti k vytápění mimo sezónu stanovuje vyhláška Ministerstva obchodu a průmyslu.

 

Pravidla pro vytápění

Podle vyhlášky Ministerstva obchodu a průmyslu č. 194/2007 Sb. začíná topné období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie je v tomto období zahájena tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech. K přerušení dochází, pokud denní teplota po dvou následujících dnech opět překročí +13 °C.

Pro dodávku tepla a teplé vody je stanoven čas minimálně mezi 6:00 a 22:00 hodinou.

 

Vyhláška také stanovuje (§2, odst. 5), že v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů (tedy domácností) je možné objekt vytápět i mimo otopné období, dovolují-li to technické a zásobovací podmínky. Vytápění obytných místností se pak mezi 22:00 až 6:00 hodinou utlumuje do té míry, aby byly dodrženy požadavky teplotního útlumu, zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti (§2, odst. 9).

Tuto možnost zajišťuje také společnost CPI BYTY, jejíž nájemníci mohou v případě chladného počasí zažádat o dotápění, a to zasláním žádosti prostřednictvím nového intranetu na webových stránkách anebo doručením žádosti do příslušného kli­entského centra. S vytápěním objektu však musí souhlasit nejméně dvě třetiny bytových jednotek daného domu.

 

Pravidla pro dodávku teplé vody

Vyhláška stanovuje také pravidla pro dodávku teplé vody. V §4, odst. 1 se uvádí, že Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

Dodávka teplé vody je uskutečňována denně nejméně od 6:00 do 22:00 hodin.

 

 

 

 

 

Vytisknout