DLUHOPISOVÝ PROGRAM

 

Oznámení 7. 4. 2015

CPI BYTY, a.s. jako emitent Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15, ISIN: CZ0003510679 vydaných v rámci dluhopisového programu v maximálním objemu vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s dobou trvání programu 8 let oznamuje v souladu se společnými emisními podmínkami Dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu vyhotoveného dne 30. dubna 2013, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2013/5158/570 ke sp. zn. Sp/2013/9/572 ze dne 30. dubna 2013, které nabylo právní moci 30. dubna 2013 ve znění dodatku č. 1 vyhotoveného dne 25. dubna 2014, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2014/4379/570 ke sp. zn. Sp/2014/14/572 ze dne 28. dubna 2014, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2014, že dojde k pozastavení převodů všech Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15 počínaje Datem ex-jistiny 8. 4. 2015 až do Dne výplaty 7. 5. 2015.

 

 

OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ VÝNOSU DLUHOPISŮ

11.09.2018 Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 1_85_19_ISIN CZ0003516551_­2018_buyback
11.09.2018 Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 2_25_19_CZ000­3516569_2018_bu­yback  
11.09.2018 Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 4_80_19_ISIN_CZ000351­0695_2018_buy­back
11.09.2018 Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 5_80_21_ISIN_CZ000351­0703_2018_buy­back
11.09.2018 Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY Real Estate 4_80_19_ISIN CZ0003511412_­2018_buyback
   
28.08.2018 Oznámení o předčasném splacení_1.85_19_28­.8.2018
28.08.2018 Oznámení o předčasném splacení_4.80_19_28­.8.2018
28.08.2018 Oznámení o předčasném splacení_5.80_21_28­.8.2018
28.08.2018 Oznámení o předčasném splacení_2.25_19_28­.8.2018
28.08.2018 Oznámení o předčasném splacení_Real Estate 4.80_19_28.8.2018
27.08.2018 Emisní dodatek Emise CPI BYTY 1.85/19
27.08.2018 Emisní dodatek Emise CPI BYTY 4.80/19
27.08.2018 Emisní dodatek Emise CPI BYTY 5.80/21
27.08.2018 Emisní dodatek Emise CPI BYTY 2.25/19
27.08.2018 Emisní dodatek Emise CPI BYTY REAL ESTATE 4.80/19
27.08.2018 Společné emisní podmínky
10.08.2018 Plná moc k zastoupení (doc Word)
10.08.2018 CPI BYTY 2,25_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
10.08.2018 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
10.08.2018 CPI BYTY 5,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
10.08.2018 CPI BYTY 5,80_21_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
10.08.2018 CPI BYTY 1,85_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 4,80/19, ISIN CZ000351­0695 2014 (první výplata)
 

Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 4,80/19, 

ISIN CZ0003510695 2015 (druhá výplata)

  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 4,80/19, I­SIN CZ0003510695 2016 (třetí výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 4,80/19, ISIN CZ000351­0695 2017 (čtvrtá výplata)
   
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 2014 (první výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 2015 (druhá výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 2016 (třetí výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 2017 (čtvrtá výplata)
   
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412 2015 (první výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412 2016 (druhá výplata)
  Oznámení o výplatě výnosu CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412 2017 (třetí výplata)
   
16.04.2018 Změněné emisní podmínky platné od 10.04.2016
26.03.2018 Změněné emisní podmínky
26.03.2018 CPI BYTY 2,25_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
26.03.2018 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
26.03.2018 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
26.03.2018 CPI BYTY 5,80_21_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
26.03.2018 CPI BYTY 1,85_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
   
09.07.2018 Finanční ukazatele k 31.12.2017 – potvrzené auditorem 
16.06.2017 Finanční ukazatele k 31.12.2016 – potvrzené auditorem (PDF 2MB)
10.05.2017 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 1,85/2019 ISIN CZ0003516551 (PDF 600 kB)
16.04.2018 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 1,85/19
   
10.05.2017 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 2,25/2019 ISIN CZ0003516569 (PDF 600 kB)
16.04.2018 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 2,25/19
   
05.05.2017 Prospekt dluhopisového programu společnosti CPI BYTY (PDF 8 MB)
05.05.2015 Prospekt dluhopisového programu společ­nosti CPI BYTY (PDF 9 MB)
  Prospekt dluhopisového programu společnosti CPI BYTY (PDF 2 MB)
18.05.2017 Konečné výsledky nabídky dluhopisu CPI BYTY 1,85/2019 (PDF 360 kB)
25.04.2014 1. Dodatek základního prospektu (PDF 2 MB)
18.10.2016 Zápis ze zasedání představenstva
11.11.2016 Oznámení o změně společných emisních podmínek (PDF 60 kB)
  Plné znění společných emisních podmínek (PDF 2,6 MB)

 

 

 

11.05.2015

Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 2,5/2017 ISIN CZ0003512485 (PDF 900 kB)

11.11.2016 Zápis ze schůze vlastníka dluhopisů CPI BYTY 2,50/17 (PDF 8 MB)
07.03.2016 CPI BYTY 2,50_17_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů (PDF 3,1 MB)
30.03.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 2,50/17 (PDF 8 MB)
31.3.2016 Oznámení o změně emisních podmínek (PDF 66 kB)
31.3.2016 Úplné znění emisních podmínek (PDF 3 MB)
18.10.2016 CPI BYTY 2,50_17_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
07.04.2017 CPI_BYTY__2,50_17_­Oznámení (PDF 132 kB)
   
28.04.2014 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 4,8/2019 ISIN CZ0003511412 (PDF 900 kB)
11.11.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19 (PDF 8 MB)
07.03.2016 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů (PDF 3,1 MB)
30.03.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19 (PDF 6 MB)
31.3.2016 Oznámení o změně emisních podmínek (PDF 66 kB)
31.3.2016 Úplné znění emisních podmínek (PDF 3 MB)
18.10.2016 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
16.04.2018 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19
   
20.5.2013 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 2,5/2015 ISIN CZ0003511412 (PDF 600 kB)
   
   
20.05.2013 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 3,5/2017 ISIN CZ0003510687 (PDF 600 kB)
11.11.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 3,50/17 (PDF 8 MB)
07.03.2016 CPI BYTY 3,50_17_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů (PDF 3,1 MB)
30.03.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 3,50/17 (PDF 8 MB)
31.3.2016 Oznámení o změně emisních podmínek (PDF 66 kB)
31.3.2016 Úplné znění emisních podmínek (PDF 3 MB)
18.10.2016 CPI BYTY 3,50_17_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
07.04.2017 CPI_BYTY__3,50_201­7_Oznámení (PDF 132 kB)
   
20.05.2013 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 4,8/2019 ISIN CZ0003510695 (PDF 600 kB)
11.11.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19 (PDF 8 MB)
07.03.2016 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů (PDF 3,1 MB)
30.03.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19 (PDF 8 MB)
31.3.2016 Oznámení o změně emisních podmínek (PDF 66 kB)
31.3.2016 Úplné znění emisních podmínek (PDF 3 MB)
18.10.2016 CPI BYTY 4,80_19_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
16.04.2018 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 4,80/19
   
20.05.2013 Emisní dodatek – Emise CPI BYTY 5,8/2021 ISIN CZ0003510703 (PDF 600 kB)
11.11.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 5,80/21 (PDF 8 MB)
07.03.2016 CPI BYTY 5,80_21_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů (PDF 3,1 MB)
30.03.2016 Zápis ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 5,80/21 (PDF 8 MB)
31.3.2016 Oznámení o změně emisních podmínek (PDF 66 kB)
31.3.2016 Úplné znění emisních podmínek (PDF 3 MB)
18.10.2016 CPI BYTY 5,80_21_Oznámení schůze vlastníka dluhopisů
16.04.2018 Záspi ze schůze vlastníků dluhopisů CPI BYTY 5,80/21

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout