O SPOLEČNOSTI CPI BYTY


 

Akciová společnost CPI BYTY vznikla 1. ledna 2010 sloučením několika společností vlastnících bytové domy po celé České republice. Bytový fond společnosti v současnosti čítá přes 12 500 bytů v 15 městech České republiky, společnost je tak druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR.


Nájemní byty a domy společnosti CPI BYTY jsou rozmístěny převážně na Severní Moravě a v Severních Čechách, dále ve Středočeském kraji a v Praze.

 


Strategií společnosti je dlouhodobý pronájem spojený se službami klientských center a odborných pracovníků v o­blasti bydlení a sociálních otázek, zastřešený vlastní technickou správou nemovitostí ve všech regionech.

 

CPI BYTY spolupracuje s městy a městskými částmi na udržování a rozvoji městských lokalit, jejich bezpečnosti  a podpoře sociálních programů.

 

Ředitelem společnosti CPI BYTY je Petr Mácha, obchodní záležitosti má na starosti Daniel Bacík. Technickým ředitelem společnosti je Luděk Zelinka.


Kontakt na společnost CPI BYTY najdete zde.

 

 

 

 

Vytisknout