O SPOLEČNOSTI CPI BYTY


 

Akciová společnost CPI BYTY vznikla 1. ledna 2010 sloučením několika společností vlastnících bytové domy po celé České republice. Bytový fond společnosti v současnosti čítá přes 12 500 bytů v 15 městech České republiky, společnost je tak druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR.


Nájemní byty a domy společnosti CPI BYTY jsou rozmístěny převážně na Severní Moravě a v Severních Čechách, dále ve Středočeském kraji a v Praze.

 


Strategií společnosti je dlouhodobý pronájem spojený se službami klientských center a odborných pracovníků v o­blasti bydlení a sociálních otázek, zastřešený vlastní technickou správou nemovitostí ve všech regionech.

 

CPI BYTY spolupracuje s městy a městskými částmi na udržování a rozvoji městských lokalit, jejich bezpečnosti  a podpoře sociálních programů.

 

Ředitelem společnosti CPI BYTY je Petr Mácha, technickým ředitelem je Luděk Zelinka.


Kontakt na společnost CPI BYTY najdete zde.

 

 

 

 

Vytisknout