OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

Oznámení 11.09.2018

Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 1_85_19_ISIN CZ0003516551_­2018_buyback

Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 2_25_19_CZ000­3516569_2018_bu­yback

Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 4_80_19_ISIN_CZ000351­0695_2018_buy­back

Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY 5_80_21_ISIN_CZ000351­0703_2018_buy­back

Oznámení o výplatě výnosu_CPI BYTY Real Estate 4_80_19_ISIN CZ0003511412_­2018_buyback

 

 

 

Oznámení 28.08.2018

Oznámení o předčasném splacení_1.85_19_28­.8.2018

Oznámení o předčasném splacení_4.80_19_28­.8.2018

Oznámení o předčasném splacení_5.80_21_28­.8.2018

Oznámení o předčasném splacení_2.25_19_28­.8.2018

Oznámení o předčasném splacení_Real Estate 4.80_19_28.8.2018

 

Oznámení 27.08.2018

Notářský zápis CPI BYTY Dluhopisy 1.85/19 elektronický stejnopis

Notářský zápis CPI BYTY Dluhopisy 4.80/19 elektronický stejnopis

Notářský zápis CPI BYTY Dluhopisy 5.80/21 elektronický stejnopis

Notářský zápis CPI BYTY Dluhopisy 2.25/19 elektronický stejnopis

Notářský zápis CPI BYTY REAL ESTATE Dluhopisy 4.80/19 elektronický stejnopis

Emisní dodatek Emise CPI BYTY 1.85/19

Emisní dodatek Emise CPI BYTY 4.80/19

Emisní dodatek Emise CPI BYTY 5.80/21

Emisní dodatek Emise CPI BYTY 2.25/19

Emisní dodatek Emise CPI BYTY REAL ESTATE 4.80/19

Společné emisní podmínky

 

Oznámení 7. 4. 2015

CPI BYTY, a.s. jako emitent Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15, ISIN: CZ0003510679 vydaných v rámci dluhopisového programu v maximálním objemu vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s dobou trvání programu 8 let oznamuje v souladu se společnými emisními podmínkami Dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu vyhotoveného dne 30. dubna 2013, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2013/5158/570 ke sp. zn. Sp/2013/9/572 ze dne 30. dubna 2013, které nabylo právní moci 30. dubna 2013 ve znění dodatku č. 1 vyhotoveného dne 25. dubna 2014, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2014/4379/570 ke sp. zn. Sp/2014/14/572 ze dne 28. dubna 2014, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2014, že dojde k pozastavení převodů všech Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15 počínaje Datem ex-jistiny 8. 4. 2015 až do Dne výplaty 7. 5. 2015.

 

OZNÁMENÍ MANAŽERSKÝCH TRANSAKCÍ:

Manažerská transakce CPI BYTY 1,85/19 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 1.85/19 31.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 2.25/19 27.07.2018

Manažerská tran­sakce CPI BYTY 4.80/19 27.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 4.80/19b 31.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 4.80 050719 27.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 5.80/21 27.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 5.80/21 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 1.85/19 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 2.25/19 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 4.80/19 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 4.80 050719 30.07.2018

Manažerská transakce CPI BYTY 5.80/21 30.07.2018

 

7.10.2010 – OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout