OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

 

Oznámení 7. 4. 2015

CPI BYTY, a.s. jako emitent Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15, ISIN: CZ0003510679 vydaných v rámci dluhopisového programu v maximálním objemu vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s dobou trvání programu 8 let oznamuje v souladu se společnými emisními podmínkami Dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu vyhotoveného dne 30. dubna 2013, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2013/5158/570 ke sp. zn. Sp/2013/9/572 ze dne 30. dubna 2013, které nabylo právní moci 30. dubna 2013 ve znění dodatku č. 1 vyhotoveného dne 25. dubna 2014, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j.: 2014/4379/570 ke sp. zn. Sp/2014/14/572 ze dne 28. dubna 2014, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2014, že dojde k pozastavení převodů všech Dluhopisů CPI BYTY 2,50/15 počínaje Datem ex-jistiny 8. 4. 2015 až do Dne výplaty 7. 5. 2015.

 

 

7.10.2010 – OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout