PRONÁJEM BYTU – PODMÍNKY PRO NOVÉ ZÁJEMCE

 

Máte-li zájem o pronájem bytu od společnosti CPI BYTY, a.s., níže najdete základní informace k postupu a podmínkám pronájmu.
 

Jak byt vybrat?

Vhodný byt si můžete vybrat z nabídky na webových stránkách společnosti CPI BYTY. Máte-li konkrétní požadavky, můžete se obrátit také na Centrum pronájmu bytů společnosti CPI BYTY v příslušném městě, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně v návštěvních dnech.
Náš obchodník Vám následně byt ukáže, popíše Vám veškeré podmínky a náležitosti nájemní smlouvy, výši nájemného a domovní řád.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba při jednání o nájemní smlouvě?

 • Občanský průkaz nebo pas
 • Potvrzení o příjmu

Čím jsou definovány podmínky nájemního vztahu?

 • Nájemní smlouva – uzavírá se na dobu určitou nebo neurčitou podle dohody
 • Evidenční list – stanovuje výši nájmu a poplatků za pronájem bytu včetně záloh na služby
 • Domovní řád
 • Právní předpisy související s pronájmem bytu


Poplatky spojené s uzavřením nájemního vztahu:

Uzavření nájemní smlouvy              ve výši jednonásobku holého nájemného
Kauce ve výši minimálně jedno holého nájemného a záloh na služby se skládá při převzetí podepsané NS a klíčů od bytu


Z čeho se skládají měsíční platby?

Celková částka hrazená měsíčně nájemcem se skládá z tzv. holého nájmu a ze záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zálohy na služby obsahují:

 • Osvětlení společných prostor
 • Výtah
 • Spotřeba studené vody
 • Spotřeba studené vody na teplou
 • Ohřev teplé vody
 • Teplo (vytápění bytu)
 • Správa vodoměru studené vody
 • Správa vodoměru teplé vody
 • Úklid společných prostor

Vyúčtování záloh a služeb spojených s užíváním bytu obdrží nájemník vždy do 30. 6. následu­jícího roku.

 

Měsíční platby lze provádět:

 • Službou České pošty SIPO (tato služba je preferovaná a uváděna v nájemní smlouvě)
  Jak si zřídit SIPO?
 • V hotovosti na pokladně Klientského centra
 • Platební kartou na pokladně Klientského centra
 • Bankovním převodem
 

 

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Vytisknout