SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 

Skupina CPI si je vědoma, že trvale udržitelný rozvoj není otázkou pouze vlastní podnikatelské aktivity, ale také podpory oblastí, v nichž se její činnost a cíle kříží s potřebami druhých. Zájem a pozornost tedy věnuje nejen neziskovému sektoru, ale také názorově či aktivně se projevujícím komunitám.

 

CPI BYTY je přesvědčena, že svou činností přináší úspěch a prosperitu také prostředí, v němž podniká. Podporuje rozvoj měst a obcí, ať už revitalizací městských lokalit, zkvalitněním infrastruktury a služeb, nebo zvyšováním počtu pracovních míst. Spolu se zástupci měst a městských částí pracuje CPI BYTY na posílení bezpečnosti a prevenci kriminality vybraných lokalit.

 

CPI BYTY se díky rozmanitosti svých činností setkává s potřebami mnoha společensky znevýhodněných, hendikepovaných či nemocných osob. Společnost dlouhodobě poskytuje finanční i nefinanční pomoc řadě neziskových subjektů po celé České republice. Svou podporu směřuje především do sociální a zdravotní oblasti zaměřené na péči o děti.

 

CPI BYTY spolupracuje s řadou subjektů, jejichž primárním zaměřením je pomoc nemocným, hendikepovaným či společensky znevýhodněným osobám. Mezi ty patří Vládní agentura pro sociální začleňování nebo místní organizace a neziskové subjekty pracující aktivně na začlenění nepřizpůsobivých občanů či sociálně ohrožených skupin.

Jako velice významná se ukázala poradenská a asistentská činnost CPI BYTY, která se v rámci dopadů deregulace nájemného i ekonomické recese zaměřila především na skupinu seniorů a hendikepovaných osob, žijících v nájemních bytech. Prostřednictvím specializovaných referentů poskytuje společnost informace, rady a v případě potřeby fyzickou asistenci nájemníkům při jednání s úřady ohledně dávek státní sociální pomoci. V případě finančních obtíží nájemníků se snaží poradit se správným nastavením výdajů na domácnost.

 

 

Vytisknout