Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

Pokyny k předání bytu

 

Součástí ukončení nájemního vztahu je fyzické předání bytu. Nejpozději 14 dní před ukončením nájemního vztahu je potřeba kontaktovat naše obchodní oddělení a domluvit si termín předání bytu.


Pro převzetí bytu je nutné provést:

  • demontáž měřidel plynu a elektřiny (Praha – Letňany: plynoměry a elektroměry zásadně neodhlašovat a nedemontovat, budou při předání bytu převedeny na CPIBYTY, a.s.)
  • vybílení a vyčištění bytu. Odstranění tapet.
  • demontáž veškerých obkladů a stropnic v bytě – jedná se o dřevěné, plastové atd. (omítky je třeba po demontáži obkladů opravit)
  • vyklidit byt, sklep a sklepní kóje, hospodářskou budovu a půdu (pokud jste ji měli v užívání)
  • v bytě je potřebné zanechat zařizovací předměty, které byly součástí pronajatého bytu a jsou uvedeny v předávacím protokolu.

Vybavením a součástí bytu je obvykle mimo jiné vana, popř. jiné vybavení umožňující koupání nebo sprchování, umyvadlo, umyvadlová a vanová baterie v obvyklém provedení, splachovací záchodová mísa včetně splachovacího zařízení, sporák nebo vařič, kuchyňská linka, vestavěná skříň, elektrický boiler, průtokový ohřívač vody, zdroj tepla užívaný jednotlivým nájemcem bytu k vytápění, měřící a regulační zařízení pro tepelnou energii a vodu, dveře vnitřní a vstupní, okenní křídla, poštovní schránka, zvonek a další.

 

V bytě nemusí být odstraněny závady, které byly při předání bytu uvedeny v protokolu o převzetí bytu nájemníkovi. Ostatní závady je nutno odstranit.

 

Nájemník je povinen k datu ukončení nájemního vztahu zrušit v bytě trvalý pobyt sobě a osobám, které s ním byt užívaly. Změnit korespondenční adresu z důvodu vrácení poštovní schránky náležející k bytu.

 

Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, byt nebude převzat a nájemné běží dále.

 

V případě splnění podmínek uvedených výše je nutné byt odevzdat nejpoz­ději do 10. dne následujícího měsíce po ukončení nájmu. Pokud nebude byt vrácen v uvedené lhůtě, bude účtováno nájemné včetně záloh za další období.

 

 

Vytisknout