Klientská zóna Vstup pro nájemníky


Včasné hrazení nájemného je garance klidného a dlouhodobého bydlení

 

Na Klientských centrech společnosti CPI BYTY se setkáváme se situacemi, kdy se nájemníci dostávají do svízelné životní situace, ať už shodou nepříznivých okolností nebo vlastní vinou. „Důsledkem jsou pak především dluhy, před nimiž lidé často utíkají, než aby je včas řešili. Společně pak hledáme cestu ze situace, která vypadá beznadějně. Vše má ale řešení,“ nabádá vedoucí oddělení pohledávek společnosti Luboš Soukup. 

 

Zvyšuje se stav pohledávek za nájemné s ohledem na ekonomickou situaci země?

Stav našich pohledávek, tedy dluhů za nájem, se sice v posledních letech nezvyšuje, bohužel se však ani nezvyšuje počet případů, kdy chtějí lidé své finanční problémy včas řešit. Obvykle jde o neznalost, obavy, jak si s nenadálou situací poradit a namísto snahy vše řešit, lidé prostě očekávají, že problém vyšumí.

 

Myslíte, že se v takové situaci bojí požádat o pomoc?

Spíše se obracejí na nesprávné „poradce“. Pokud se dostanete do vážné finanční situace a banka, jakožto seriózní a zodpovědná instituce, vám nechce půjčit peníze, měl by to být pro vás signál, že je to vážné a že je potřeba vše okamžitě řešit. Pokud vám však v takové tísni dá půjčku jiná finanční instituce, aniž by ji zajímalo, z čeho chcete splácet, je to přinejmenším podezřelé a mělo by vás trknout, že v tom bude velký háček a pro vás obrovské riziko. To si lidé stále neuvědomují a řeší jeden dluh dluhem dalším, navíc za lichvářských podmínek. Výsledkem je pak spirála, ze které se jedinci jen velmi těžko hledá cesta ven.

 

Jak mají lidé tedy postupovat?

Nemáte-li peníze, není řešením si je půjčit, ale kompletně přenastavit své finanční chování. Přijít o práci nebo se jinak dostat do těžké životní i finanční situace se může stát každému z nás. Nikdy však lidé nezůstanou zcela bez příjmů.

V rámci služeb společnosti CPI BYTY nabízíme nájemníkům poradenství s řešením finančních potíží, a to nejen ve vztahu k nájemnému. Nejprve prověříme, zda nájemník skutečně využil všechny možnosti příjmů, na které má ve své situaci nárok, jako např. různé státní příspěvky. Nárok na takové příspěvky se čtvrtletně mění a řada nájemníků ani neví, že může o podobnou pomoc žádat. Pak se znovu podíváme na všechny výdaje, které daný nájemník za měsíc má a pokusíme se mu nastavit nový řád toho, jak s finančními prostředky hospodařit tak, aby se jeho dluhy neprohlubovaly. Jsou výdaje nutné, jako jídlo, bydlení, případně léky nebo výdaje na děti. Pak jsou ty, u nichž se dá najít levnější varianta, jako třeba způsob dopravy, oblečení apod., a následují ty, které se v dané situaci prostě omezí, jako jsou třeba nákupy spotřebního zboží nebo dovolená.

 

Diagram postupu v případě finančních potíží

 

Jakou možnost mají dlužníci v případě nájmu?

Vždy nabádáme nájemníky, aby přišli ihned, jakmile problém nastane. Ideálně ještě dříve, pokud cítí, že může něco podobného nastat. Je to např. plánovaný dlouhodobý pobyt v nemocnici, ztráta zaměstnání, odchod partnera, který se podílel na úhradě nájmu apod. Na základě výše popsané analýzy se pak snažíme navrhnout splátkový kalendář, který by umožnil nájemníkovi své závazky dočasně rozložit a přitom mu pomohl s překonáním dočasné svízelné situace.

 

Co se stane, pokud nájemník nechá dluhy přerůst a své závazky neřeší?

Řada lidí si bohužel neuvědomuje, že měsíčně neplatí jen samotné nájemné, ale také energie, vodu, plyn, odpady a další služby, které společnost CPI BYTY za ně hradí poskytovatelům. Pokud danou službu spotřebujete, stejně jako užívání bytu, a nezaplatíte za ni, rovná se to krádeži. Jestliže nájemník odmítá své dluhy řešit, předáváme vše advokátní kanceláři k vyřešení soudní cestou, což díky poplatkům a administrativním nákladům celou věc mnohonásobně prodraží. I malé zanedbání tak může přerůst v závažný problém. I proto je lépe přijít za námi s malým problémem, než čelit exekuci a jejím následkům.

 

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Vytisknout