CPI BYTY bude v Litvínově investovat další desítky milionů korun

18. 12. 2011

CPI BYTY koupila litvínovský bytový fond v polovině roku 2010 a dvěma hlavními úkoly bylo vyrovnat se s koncem regulovaného nájemného, převažujícího v celkovém množství bytů, a nastavit investiční plán, který by umožnil regenerovat nově nabytý bytový fond. „Rok 2011 se nesl především ve znamení deregulace. Přestože došlo k dohodě s nájemníky s regulovaným nájemným o navýšení činží až na jaře tohoto roku, díky téměř 90% úspěšnosti jsme mohli řadu zamýšlených oprav zahájit už letos,“ řekl Daniel Bacík, obchodní ředitel CPI BYTY.

Firma investovala přes 60 milionů korun do výměny dřevěných oken za plastová, což oproti plánovanému harmonogramu představuje většinu bytů. Ve dvou domech byla provedena kompletní výměna rozvodů vody, v Janově došlo k sestěhování tří vchodů. Spolu s dalšími opravami se částka vyšplhala na dalších 5 milionů korun. 

Slíbili jsme litvínovským nájemníkům, že v případě dohody o výši nájemného budou práce v Litvínově stejně intenzivní, jako v ostatních regionech. Své závazky jsme chtěli dodržet,“ komentoval urychlení prací Bacík. „Chceme, aby nájemníci viděli, že mezi výší nájemného a kvalitou bydlení je skutečně úměra,“ dodal.

Pro příští rok máme v plánu proinvestovat přes 40 milionů korun, zhruba 1,5 mil. půjde do výměny zbývajících oken, dalších 7 milionů je vyčleněno na obnovu vstupních a společných prostor z důvodu bezpečnosti i většího komfortu bydlení, což obnáší výměnu dveří, schránek a zvonkových tabel, ale i výmalbu nebo obnovu společného vybavení domů, a30 milionů na opravy různého charakteru a údržbu jednotlivých domů a bytů, ať už jde o fasády, střechy, technické vlastnosti domů apod.,“prozradil Daniel Bacík plán na příští rok.

Z dlouhodobého pohledu jsou pak mezi prioritami společnosti CPI BYTY výměny výtahů a především investice do snižování energetické náročnosti budov v řádech desítek milionů korun. „K dalšímu navyšování nájemného již nedojde, kromě již dohodnutého nárůstu původně regulovaných činží. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií ale stále větší část měsíčních plateb tvoří právě náklady na služby a energie. Považujeme za prvořadou věc pokusit se tyto náklady snížit a nájemníkům tak část výdajů ušetřit. Je to ale úkol dlouhodobý,“ uvedl Bacík.

Finanční prostředky jsou ovšem vynakládány i na další aktivity. Společnost se kromě revitalizace bytového fondu hodlá zaměřit také více na informovanost nájemníků, především pak seniorů. „Od nového roku budou v jednotlivých regionech fungovat tzv. referenti pro vztahy s nájemníky, jejichž úkolem je pomoci nájemníkům zorientovat se nejen v oblasti nájemního bydlení, ale také osobně asistovat např. při jednání s úřady při získávání různých státem poskytovaných příspěvků,zejména Příspěvku na bydlení, na který mají občané nárok“ představil jednu z novinek obchodní ředitel. Na seniory se vážou i další výhody, jako 20% snížení navýšeného regulovaného nájemného u osob nad 75 let aplikované již v roce 2011, nebo poradenství v sociální oblasti. „Jako vánoční dárek jsme pro seniory nad 75 let, kteří jsou v naší databázi vedeni pod nájemní smlouvou, připravili dárek v podobě poukázky na nákup v hypermarketech TESCO.Chtěli bychom tak našim nejvěrnějším nájemníkům poděkovat za jejich důvěru a spolupráci při všech změnách, které v uplynulém roce absolvovali,“ podotkl Bacík. Poukázky budou nájemníkům doručeny poštou ještě před vánocemi.

« Zpět

Vytisknout