Prohlášení CPI BYTY k neoprávněnému pobytu osob v objektu v Ústí n.L.

1. 2. 2013

Prohlášení společnosti CPI BYTY k neoprávněnému vniknutí a pobytu osob
v objektu na Čelakovského ulici v Ústí nad Labem

 

Společnost CPI BYTY v pátek 1. února dopoledne odpojila bývalou ubytovnu v Čelakovského ulici v Ústí nad Labem od zdrojů energie a vody. Učinila tak na základě smluv s dodavateli, jejichž lhůta vypršela o den dříve. V objektu se dále neoprávněně zdržuje několik původních obyvatel ubytovny, kteří se po jejím uzavření odmítli odstěhovat, a aktivistů, kteří údajně hájí zájmy těchto obyvatel.

Na základě zprávy revizního technika nám bylo doporučeno okamžité uzavření ubytovny z důvodu velice špatného technického stavu objektu. Ke stejnému závěru došla také požární služba. Jelikož včera skončila platnost nájemní smlouvy mezi majitelem objektu a provozovatelem zdejší ubytovny, byly k tomuto datu vypovězeny také smlouvy se všemi dodavateli energií a služeb. Od dnešního dne tedy nejsme oprávněni jakékoliv zdroje čerpat. Bez revizní zprávy o bezvadném stavu elektrických rozvodů navíc ani nelze elektřinu zapojit“, objasnil důvody Daniel Bacík, ředitel společnosti CPI BYTY. 

Spotřebu energií a služeb navíc společnosti dlouhé týdny nikdo nehradil, ztráta za provoz ubytovny se tak každý měsíc vyšplhala do statisíců korun.

 

Vyjádření revizního technika (PDF 755 kb)

Vyjádření ke stavu zabezpečení požární ochrany v ubytovacím zařízení (Pdf 138 kb)

 

Již několik dní okupují objekt v Čelakovského ulici aktivisté, kteří údajně hájí zájmy posledních obyvatel ubytovny. Pokud spočívá pomoc aktivistů v tom, že neoprávněně obsazují něčí majetek, požívají zde zakázané návykové látky, podílejí se na další devastaci objektu, jak se dnes prokázalo, a záměrně zkreslenými informacemi podněcují nevraživost obyvatel ubytovny, pak opravdu nevidíme v jejich chování žádný upřímný zájem na skutečném řešení situace. Takto se skuteční obhájci lidských práv nechovají,“ řekl Bacík.

Dodal, že společnost nezná přesný počet lidí uvnitř objektu, neboť jejím pracovníkům dnes aktivisté zabránili ve vstupu do domu. „Dostali jsme se do situace, kdy nám cizí lidé obsadili dům, policie odmítá situaci řešit, a ještě nám neoprávnění obyvatelé domu kladou podmínky, za kterých můžeme do vlastního objektu vstoupit. Aktivisté ale nejsou v pozici, kdy nám mohou nějaké podmínky klást,“ uvedl Bacík.

„Dnešním dnem (1. února 2013) je pobyt všech lidí uvnitř považován za neoprávněný a my použijeme veškeré právní prostředky, abychom se domohli svého práva vlastníka,“ podotkl Bacík.  A připomněl, že kritický stav, na němž se právě obyvatelé ubytovny podepsali, a pro který byl objekt uzavřen, nadále trvá. „Lidé, kteří se zde zdržují, vystavují sebe a své děti vážnému nebezpečí! Přesto bych rád podotkl, že naše firma nebyla nikdy v právním vztahu s někdejšími obyvateli ubytovny. Své podnájemní smlouvy uzavřeli totiž s provozovatelem ubytovny, nikoliv se společností CPI BYTY. Ukončením smlouvy mezi vlastníkem objektu a provozovatelem skončily i podnájemní smlouvy. Společnost CPI BYTY nemá vůči těmto lidem žádné právní závazky nebo povinnosti."

 

V Ústí nad Labem 1. února 2013 C­PI BYTY, a.s.

 

« Zpět

Vytisknout