Klientská zóna Vstup pro nájemníky


Formuláře ke stažení

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

Níže najdete přehled základních formulářů souvisejících s bydlením. Formulář prosím vytiskněte, podepiště a nascanovaný emailem nebo osobně doručte na příslušnou pobočku Klientskégo centra CPI BYTY.

 

 

       

Domovní řád společnosti CPI BYTY ke stažení 

           
       

Formulář identifikačních údajů

           
       

Nájemní smlouva k bytu na dobu určitou – svobodný nebo rozvedený – 1 rok

       

Nájemní smlouva k bytu na dobu určitou – rozvádějící se manželé – 3 měsíce

         

Rozhodčí doložka

VysvětlenÍ k rozhodčí doložce

Řád pro vnitrostátní doložky

           
       

Žádost o slevu na nájemném z důvodu invalidity

           
       

Žádost o úlevu z poplatků

           
       

Žádost o náhradu škody

           
       

Žádost o povolení úprav v bytě

           
       

Výpoveď z nájmu ze strany nájemce ke stažení

          Pokyny k předání bytu
           
       

Žádost o příspěvek na bydlení

           
       

Doklad o výši čtvrtletního příjmů

 

 

 

 

 

Vytisknout