Klientská zóna Vstup pro nájemníky

Nájemné, poplatky

 

ÚHRADA NÁJEMNÉHO

 

Nájemné se hradí vždy do konce daného měsíce.

Platby nájemného a služeb mohou nájemníci hradit několika způsoby:

 

 1. Prostřednictvím služby České pošty SIPO, kterou lze pohodlně zřídit na kterékoliv pobočce pošty. SIPO umožňuje sdružovat několik plateb, efektivně tak šetří peníze za poplatky a je spolehlivým a bezpečným způsobem, jak realizovat pravidelné platby. SIPO je navíc preferovaným způsobem platby zakotveným také v nájemní smlouvě.
  Více o službe SIP najdete pod tímto odkazem.
   
 2. Bankovním převodem. Číslo účtu konkrétní pobočky a variabilní symbol ke konkrétnímu poplatku Vám rádi sdělíme na pobočce klientského centra.
   
 3. V hotovosti na pokladně Klien­tského centra.
   
 4. Platební kartou na pokladně Klien­tského centra – přijímáme všechny běžně dostupné platební karty.
               

 

V případě nastavení služeb nebo dotazů se neváhejte obrátit na své klientské centrum.

 

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ společnosti CPI BYTY, a.s. 

platný od 1.11.2018

 

 

Pronájem bytu

100 % holého nájemného

Sepsání NS*

100 % holého nájemného

Výměna bytu

100 % holého nájemného

Výměna bytu – směna

100 % holého nájemného

Přepis NS** na spolubydlící osobu

50 % holého nájemného

Dodatek ke smlouvě (prodloužení)

50 Kč

Kopie NS nebo souvisejících dokladů k náj. vztahu na žádost nájemce

100 Kč

Žádost o povolení stav. úprav bytu

zdarma

Pronájem nebytového prostoru         

30 % holého nájemného; max 6 000 Kč

Pronájem garáže, pozemku                 

500 Kč

 

* Nájemní smlouva

**Je placeno buď za sepsání Rezervační smlouvy, nebo rovnou za sepsání NS

 

Způsob plateb od nájemníků:

Veškeré poplatky mohou nájemníci složit na:
      -   pokladně příslušného správce nebo klientského centra (v hotovosti nebo platební kartou)
      -   v případě platby bankovním převodem, bude číslo účtu a VS ke konkrétnímu poplatku sděleno na místě.

 

POPLATKY ZA HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE OD 1.7.2019

Hodnota poplatku: 50 Kč

 

Do poplatku se zahrnují i transakce provedené terminálem.

 

Poplatek je za každou platební transakci na pokladně kromě těchto výjimek:

 1. Poplatky při nastěhování klienta včetně platby prvního nájmu
 2. Splátkové kalendáře odsouhlasené oddělením pohledávek
 3. Zápočet přeplatku na dlužné částky provedený na pokladně (např. vyplatíme přeplatek z vyúčtování a přijmeme platbu na dlužné částky)
 4. Poplatek za prodloužení smlouvy, poplatek za kopii dokladu apod. – nevybíráme poplatek z platby jakéhokoliv poplatku
 5. Platby na ubytovně Zámecký park v Litvínově

 

Z čeho se tvoří výše nájemného?

Způsob, jakým se určuje výše nájemného a co vše obshuje najdete v tomto dokumentu.

 

Zajímá vás rozúčtování služeb spojených s bydlením? 

Podrobnosti o způsobu rozúčtování za služby najdete zde.