Klientská zóna Vstup pro nájemníky


 

Drobné opravy a údržba hrazená nájemníky v 2016 

 

Dnem 1.1.2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) který stanovil v § 2257, odst. 2, že Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Dnem 1.1.2016 vstoupilo v platnost Na­řízení vlády č.308/2015 Sb. o vymezení pojmů „běžná údržba“ a „drobné opravy související s užíváním bytu“ (dále jen „Nařízení“), tedy právní norma, která je prováděcím předpisem právě k výše uvedenému § 2257 Občanského zákoníku.

 

Dle tohoto nařízení tedy nájemník hradí:

 

Běžnou údržbu = „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání“. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům“.

 

Drobné opravy =

  1. vše uvedené v § 4 Nařízení (tj. například opravy částí podlah, opravy kování u oken, klik u dveří, opravy vypínačů, zásuvek, vodovodních baterií, umyvadel a řadu dalších v tomto ustanovení uvedených oprav.

    Kromě těchto přesně specifikovaných oprav ještě navíc hradí :
     
  2. všechny ostatní opravy pokud cena opravy nepřesáhne 1.000,– Kč

 

Nařízení zároveň stanovuje finanční limit, a to 100,–Kč/m2 a rok. Tedy pokud součet nákladů za drobné opravy přesáhne v kalendářním roce částku 100,–Kč/m2 plochy bytu, již se další opravy v kalendářním roce za drobné nepovažují a nejsou tedy již hrazeny nájemníky.

 

Příklad:

Byt o podlahové ploše 50 m2, má roční finanční limit, do kterého hradí drobné opravy nájemník, omezen maximální čátkou 5.000,–Kč. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve výčtu oprav specifikovaném v § 4 Nařízení jsou také opravy týkajících se například plynových zařízení, kde je ve společném zájmu CPI BYTY a nájemníků otázka bezpečnosti, rozdělila společnost CPI BYTY tyto specifikované opravy do 2 kategorií:

  • Drobné opravy, které si řeší zcela „ve své režii“ nájemník „ (např. oprava kování dveří)
  • Drobné opravy, které hradí nájemník, ale realizaci provádí firma doporučená CPI BYTY (např. výměna uzavíracích ventilů plynu)

Prosíme, abyste se seznámili s plným zněním Nařízení (ke stažení např. zde). Informaci o zařazení konkrétní opravy a další postup v jednotlivých případech rdi vyvsvětlí pracovníci úseku správy nemovitostí na příslušných pobočkách  společnosti CPI BYTY.

 

Vytisknout