Třinec: Společnost CPI Byty nabídla k odprodeji bytové jednotky v Novém Borku

Třinec: Společnost CPI Byty nabídla k odprodeji bytové jednotky v Novém Borku
26. 03. 2024
Tyto nemovitosti byly vyhodnoceny jako nevyhovující pro strategii majetkového portfolia společnosti. „Přednostně byli s nabídkou odkupu osloveni stávající nájemníci, kteří obdrželi zároveň možnost pomoci se zprostředkováním financování,“ vysvětluje Petr Mácha, ředitel společnosti CPI Byty.

Společnost CPI Byty nabídla k prodeji 150 bytových jednotek v třinecké lokalitě Nový Borek. Tyto nemovitosti byly vyhodnoceny jako nevyhovující pro strategii majetkového portfolia společnosti.

„Přednostně byli s nabídkou odkupu osloveni stávající nájemníci, kteří obdrželi zároveň možnost pomoci se zprostředkováním financování,“ vysvětluje Petr Mácha, ředitel společnosti CPI Byty. „V případě, že se současní nájemníci rozhodnou, že o odkup nemají zájem, proběhnou s nimi individuální jednání o novém pronájmu v některém z více než čtyř tisíc bytů, kterými společnost CPI Byty v lokalitě disponuje,“ dodává Mácha. 

K prodeji 150 bytových jednotek v Novém Borku vlastník přistoupil z důvodu jeho dlouhodobé strategie. Objekty, které nabízí, svým charakterem nezapadají do koncepce a směru, kterým se chce společnost CPI Byty dále ubírat.

Byty v Novém Borku, o které stávající nájemníci neprojeví zájem, budou následně nabídnuty k prodeji široké veřejnosti.

Více informací najdete na https://cpibyty.cz/k-prodeji/detail/trinec/trinec-stare-mesto-cp-727.