Klientská zóna Vstup pro nájemníky

« Zpět

 

Prohlášení společnosti CPI BYTY ke stížnostem na nedostatečné vytápění některých domů

 

Vážení nájemníci,

 

v uplynulých dvou týdnech, kdy venkovní teplota poklesla dlouhodobě hluboko pod bod mrazu, se začaly objevovat stížnosti nájemníků několika konkrétních domů na sníženou teplotu v bytech a nedostatečné množství teplé vody během dne.

 

Společnost CPI BYTY, a.s. začala ihned tyto informace prověřovat, a jelikož se uváděný stav potvrdil, zahájila okamžitá jednání s provozovatelem kotelen a dodavatelem tepla společností Abastor s.r.o. s cílem nalézt řešení této situace. Dodavatel tepla připustil, že v případě déle trvajících mrazivých teplot může v konkrétních domech skutečně docházet k nedostatečnému vytápění, a z tohoto důvodu obratem přistoupil k výměně výkonově slabších plynových kotlů za výkonnější či v některých případech k posílení stávajících kotelen o zcela nový plynový kotel. Kotle  jsou postupně instalovány od minulé středy, tj. 11. ledna 2017, tedy necelý týden po přijetí prvních stížností nájemníků, a jejich instalace bude pokračovat i v dalších dnech. Celkem dojde k posílení kotelen u 23 bytových domů, kde byly prokazatelně zjištěny nedostatečné výkony, které předchozí mírnější zimy neodhalily. Práce probíhají intenzivně a prvních deset kotelen bude upraveno již v tomto týdnu. Následujících třináct do konce měsíce ledna.

 

Důvodem nedostatečného výkonu kotelen v současném velmi chladném počasí je fakt, že v době přípravy projektu na změnu tepla, v roce 2013, se výkon kotlů propočítával z aktuální spotřeby jednotlivých domů. Ta však byla před čtyřmi lety výrazně nižší, než je tomu dnes. Spolu s extrémně nízkými teplotami tak letošní rok odhalil potřebu výkon kotelen posílit a zajistit tak dostatečnou a konstantní dodávku tepla i v extrémních teplotách.

 

 

Rádi bychom se Vám všem za tuto situaci omluvili. Věříme, že urgentní náprava a vstřícný přístup dodavatele pomohou ve všech dotčených domech a bytech tuto havarijní situaci zvládnout v co nejkratším termínu a vrátit pohodlí do Vašich domovů.

 

 

 

 

Ing. Luděk Zelinka

   Technický ředitel CPI BYTY, a.s.

 

 

 

 

Vytisknout