Často kladené dotazy

Přečtěte si odpovědi na některé z častých otázek našich nájemníků.

Kategorie

Jak mohu hradit nájemné a služby?

S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby bychom vám doporučovali využít trvalý bankovní příkaz nebo službu SIPO (poskytuje Česká pošta), případně platbu poštovní poukázkou typu A v pobočkách České pošty. Platbu v hotovosti již od 03/2020 není možné na pobočkách realizovat. Platit je možné pouze bezhotovostně.

POZOR! ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU

S účinností od 1.4.2020 došlo ke změně bankovního účtu pro veškeré platby společnosti CPI BYTY, a.s.. Tato změna se týká všech typů plateb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor. Prosím proveďte si změnu svého trvalého příkazu a uvádějte vždy správný variabilní a specifický symbol – viz tabulka níže.

Pokud platíte nájem přes SIPO nemusí provádět žádné změny, dojde k nim automaticky.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 123-464920227/0100, Komerční banka a.s. 

Je možné mít u vás nahlášené trvalé bydliště?

Ano, nájemce i oficiálně vedený spolubydlící mohou mít u nás trvalé bydliště. Stačí k tomu originál nájemní smlouvy, který předložíte na úřadě v místě nového bydliště. Zároveň zde budete muset vyplnit formulář a zaplatit správní poplatek.

Jaké dokumenty potřebuji k uzavření nájemní smlouvy?

K uzavření nájemní smlouvy potřebujete doložit pouze potvrzení o vašich příjmech, výpis z rejstříku exekucí a váš občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Na jak dlouhou dobu se uzavírá nájemní smlouva?

Smlouvy uzavíráme na dobu určitou. Nejprve spolu uzavřeme smlouvu na kratší období, a jakmile se přesvědčíme o vaší dobré platební morálce, můžeme nájemní dobu prodloužit.

Proč musím uvádět svůj osobní stav?

Nájemní smlouva a povinnosti, které ukládá, se odvíjejí také od toho, zda domácnost obývá osoba svobodná, nebo např. manželé. Z tohoto důvodu je důležité uvést údaje o osobním stavu i do smlouvy a případnou změnu nám neprodleně oznámit (povinnost ukládá nájemci novela Občanského zákoníku).

Musejí být na nájemní smlouvě uvedeni také manžel či manželka?

Ano, uvedení obou manželů v nájemní smlouvě je ze zákona povinné. Pokud nežijete ve společné domácnosti, je nutné podepsat prohlášení, kterým tuto skutečnost doložíte. V případě rozvodu je nutné upravit nájemní smlouvu dodatkem.

Musím hlásit změnu počtu osob, které v bytě žijí?

Ano, musíte. Tato povinnost je stanovena občanským zákoníkem i domovním řádem. Důvodem je zejména prevence v oblasti bezpečnosti a hygieny. Chceme, aby se vám s námi dobře bydlelo, a proto je důležité, aby v bytě dané velikosti žil přiměřený počet osob. Počet osob v domácnosti pak samozřejmě ovlivňuje i život sousedů a užívání domu a my jsme rádi, pokud se všem bydlí spokojeně.

Počet lidí v domácnosti je určující také pro stanovení záloh na energie a služby související s bydlením. Pokud změnu počtu lidí nenahlásíte, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy.

Musím hlásit změnu kontaktních údajů a změnu jména či příjmení?

Ano, mnohé to ulehčí. Aby společné jednání bylo co nejsnadnější, je důležité, abychom měli aktuální informace. V případě jakékoliv změny stačí vyplnit formulář v online Klientské zóně

Můžou u vás bydlet i cizinci?

Ano, dlouhodobý pronájem je u nás možný i pro cizince. K uzavření nájemní smlouvy budete potřebovat kromě potvrzení o vašich příjmech i výpis z rejstříku exekucí a váš cestovní doklad. Následně vás přihlásíme na cizinecké policii.

Jak funguje služba SIPO a jak si ji zřídím?

S ohledem na pravidelnost plateb za nájemné a zálohy na služby bychom vám doporučovali využít službu SIPO (poskytuje Česká pošta), která umožňuje vaše jednorázové nastavení a schválení. Výhodou je, že následně se o provádění plateb či jakékoliv změny platebních údajů, jako je změna čísla účtu příjemce, variabilní symbol apod., nemusíte již starat. Navíc je příjemné, že máte všechny své pravidelné platby na jednom místě (elektřina, televizní a rozhlasové poplatky, pojištění atd.), a uspoříte tím čas i peníze za jednorázové poplatky. Jak si zřídit službu SIPO?

Můžete mi zvýšit nájemné a zálohy dohodnuté v nájemní smlouvě?

Ano, můžeme. Možnosti zvýšení nájemného upravuje občanský zákoník. Pokud máte ve smlouvě inflační doložku, zvyšuje se hodnota nájemného automaticky každý rok o hodnotu inflace. Nájemné se také zvyšuje v případě, že se zhodnotí cena domu nebo bytu (například bude provedeno zateplení atd.). Po dobu trvání nájemní smlouvy nicméně není možné jednostranně nájemné zvyšovat bez vzájemné dohody.

Změna výše plateb se pak netýká záloh na služby a energie, které jsou od začátku nájemního vztahu stanovené na základě naší zkušenosti s počtem osob žijících v bytě. Případná úprava (zvýšení nebo snížení) bude provedena na základě vaší skutečné spotřeby.


Co je to vyúčtování služeb?

V průběhu roku platíte pouze zálohy na služby a spotřebovanou energii. Ke konci roku (případně k datu ukončení nájemní smlouvy) vám připravíme vyúčtování, které vyčísluje vaši reálnou roční spotřebu. Vyúčtování obdržíte nejpozději do dubna následujícího roku. V případě ukončení nájemní smlouvy v průběhu roku vám budou vyúčtovány pouze ty měsíce, které jste s námi bydleli. Splatnost nedoplatků i vrácení přeplatků je vždy k 31. červenci. Reklamaci k vyúčtování nám pak můžete písemně zaslat do jednoho měsíce od vyúčtování.


Podrobné informace k vyúčtování naleznete zde.

Kdy začnete topit?

Naše společnost dodávku tepla nezajišťuje. Každá lokalita, jež má centrální zásobování teplem, je závislá na dodavateli v dané lokalitě, který se řídí vyhláškou pro vytápění a dodávku teplé vody. Začátek topné sezony nastává 1. září, a to jen v případě, že dva dny následující po sobě teplota vzduchu klesne pod 13 °C a nepředpokládá se brzké zvýšení teploty nad 13 °C. Konec topné sezony je pak stanoven na 31. května. Pokud dva následující dny stoupne teplota nad 13 °C a dle předpovědi počasí již nebude pod tuto hranici v dalších dnech klesat, dodávka tepla se ukončí dříve.

Mohu si byt vymalovat nebo jinak upravit?

Drobné úpravy, jako je vymalování, věšení obrazů či poliček atd., možné jsou. Větší úpravy, které souvisejí se změnou dispozice nebo zásahem do pevných součástí bytu (jako je nová kuchyňská linka, nové obklady, elektroinstalace, nové zárubně atd.), jsou povolené pouze s naším písemným souhlasem na základě vaší žádosti. Žádost naleznete zde nebo v online Klientské zóně

Jak mám postupovat v případě nutné opravy v bytě?

Menší opravy, jako je například výměna sifonů, baterie, zámků atd., si podle vyhlášky (§2257 odst. 2 Občanského Zákoníků a nařízení vlády č. 308/2015 Sb.) řešíte sami. Větší opravy pro vás pak zajistíme my. Stačí vše nahlásit přes Klientskou zónu prostřednictvím online formuláře a průběžně sledovat, jak řešení nahlášené závady postupuje.

Ve výjimečných případech (jako je např. prasklé potrubí atd.) pak můžete využít havarijní linku - kontakty naleznete také na stránkách klientských center.

Za jaké škody v bytě jsem zodpovědný?

Při předávání bytu s vámi vyplníme předávací protokol, kde je zaznamenán aktuální stav bytu. Veškeré škody, které jsou nad rámec běžného užívání, jsou pak vaší odpovědností. Je také důležité, abyste včas nahlásili škody a opravy, za které zodpovídáme my, a abyste nám následně umožnili tyto škody opravit (po dohodě vpustili opraváře do bytu atd.). Za škody vzniklé vaší nesoučinností totiž poté zodpovídáte vy.

Jaké poplatky budu jako nájemce platit?

Přehled všech povinných plateb naleznete v platném sazebníku, který naleznete zde.

Jak mám uhradit nedoplatek na službách?

Platbu nedoplatků je možné provést dvěma způsoby:

a) bezhotovostně příkazem z bankovního účtu;

b) poukázkou/složenkou typu A České pošty.

V obou případech prosíme uvádějte: číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol (číslo nájemního vztahu – najdete na smlouvě). 

Úhradu nedoplatků je nutné provést nejpozději k 31. červenci.

Jak mi bude uhrazen přeplatek?

Přeplatky zasíláme poukázkou typu B na adresu nájemce. V případě, že známe číslo vašeho bankovního účtu, provedeme vrácení přeplatku převodem na tento účet.

Co mám dělat, když jsem se dostal do situace, kdy nejsem schopný zaplatit nájem?

Pro nenadálé životní situace máme pochopení, a pokud nám včas o vzniklých potížích dáte vědět, budeme se snažit společně najít řešení. Základem je však vaše ochota věc řešit a chtít vyřešit… Neřešení, neoznámení a odkládání platby nájemného je vážným porušením nájemní smlouvy, a může být důvodem k jejímu ukončení.

Kdo mi vystaví potvrzení pro Správu sociálního zabezpečení za účelem příspěvku na bydlení?

Potvrzení vám vystavíme při návštěvě klientského centra.

Jaká je doba výpovědní lhůty nájemní smlouvy?

Výpovědní lhůta je 3 měsíce a vychází z občanského zákoníku, pokud tedy v nájemní smlouvě není sjednáno jinak. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď zaslána nájemci nebo pronajímateli. V případě potřeby jsme nicméně ochotni výpovědní dobu zkrátit.

Můžete mi ukončit nájemní smlouvu?

Ano, můžeme, například při hrubém porušení nájemní smlouvy nebo v případech, které jsou uvedeny v občanském zákoníku. Snažíme se však mít spokojené nájemníky a byty obsazené dlouhodobě. V případě vzájemné spokojenosti tedy nemáme žádný důvod s vámi nájemní vztah ukončovat.

Kde najdu domovní řád?

Domovní řád je vyvěšen v každém domě, případně si ho můžete najít a přečíst zde.

K čemu je Klientská zóna?

Díky Klientské zóně vyřešíte z pohodlí domova všechny záležitosti, kvůli kterým jste dříve museli osobně na pobočku. 

Veškeré následující body teď pohodlně vyřídíte na pár kliků:

  • Změnu kontaktních údajů či bankovního účtu
  • Změnu příjmení
  • Přihlášení či odhlášení osoby
  • Změnu způsobu platby nájmu
  • Zadání žádosti o opravu
  • Tisk evidenčního listu
  • Opis položek karty úhrad
  • Upravení výše záloh
  • Reklamaci vyúčtování a mnoho dalšího 

Klientská zóna také slouží jako úložiště dokumentů. Najdete tu veškeré základní informace o nájemním vztahu. Tedy například smluvní dokumentaci, informace o bytové jednotce a také informace o předpisech za energie, nájem a realizované platby. V případě nahlášení oprav pak můžete průběžně sledovat, jak řešení vámi nahlášené závady postupuje, případně i ohodnotit spokojenost s rychlostí a kvalitou řešení zadaného požadavku.

Kde najdu veškeré své dokumenty a přehledy o platbách?

Veškeré své dokumenty najdete přehledně v Klientské zóně. Pokud nemáte přístupové údaje do Klientské zóny, přečtěte si jak je získat. 

Jak získám přístup do Klientské zóny?

Před prvním přihlášením do Klientské zóny je kvůli dvoufázovému ověření potřeba váš e-mail a telefonní číslo nejprve osobně registrovat na pobočce. To bude poslední návštěva, kterou budete muset absolvovat. První přihlášení do Klientské zóny pak provedete sami z pohodlí domova. Návod k prvnímu přihlášení najdete tady.Co mám dělat, když svá přístupová hesla ztratím?

Pokud své jméno a přístupové heslo do intranetu ztratíte, stačí kliknout na „zapomenuté heslo“ na úvodní stránce intranetu, a systém vás již navede.

Jsou mé osobní údaje v Klientské zóně v bezpečí?

Ano, jsou. Díky svému jedinečnému přihlašovacímu jménu a heslu máte k údajům ke svému bytu přístup pouze vy. Náš pracovník má pak přístup pouze k vybraným informacím, které zajišťují, aby bylo vzájemné jednání co nejpohodlnější a nejpružnější. Na bezpečnost vašich informací pečlivě dohlížíme a při nakládání s vašimi údaji se vždy řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mám možnost odkoupit si dlouhodobě pronajatý byt?

Naše společnost nabízí byty pouze k nájemnímu bydlení. Odkoupení dlouhodobě pronajatého bytu tedy možné není.

Můžu grilovat na balkoně?

I když balkony a terasy některých našich bytů ke grilování přímo vybízejí, chceme být ohleduplní k ostatním nájemníkům, a proto je na těchto místech i v ostatních společných prostorách domu jakékoliv grilování zakázáno. Také pouštění hlasité hudby je hrubým porušením platného domovního řádu.

Můžu mít v bytě zvíře?

Ano. Nezapomeňte ale, že je nutné dodržovat hygienické podmínky uvedené v domovním řádu a že za případné škody, které váš mazlíček způsobí, nesete zodpovědnost.