AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
24. 03. 2020
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice a dalších opatření přijatých vládou, jsme přijali následná opatření v oblasti provozu společnosti CPI BYTY a.s.. Prosíme, přečtěte si důkladně celou zprávu.

Vážení nájemci,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice a dalších opatření přijatých vládou, jsme přijali následná opatření v oblasti provozu společnosti CPI BYTY a.s.. Další informace pro konkrétní města naleznete zde.

Provoz pokladen na pobočkách:
Pokladny na pobočkách jsou až do odvolání uzavřené. Veškeré platby za nájem a služby je možné realizovat pouze bezhotovostně. Pokladny jsou v současné době uzavřené v souladu s nařízením vlády, nicméně naše omezení pro příjem hotovosti bude dále již trvalé. Bezhotovostní platby je možné realizovat: převodem na bankovní účet, pomocí SIPO České pošty nebo poštovní poukázkou typu A na pobočkách České pošty. Detailní informace o bankovních účtech, variabilních a specifických symbolech naleznete zde.

Dopisní schránky na pobočkách:
Nově jsou na všech pobočkách namontované dopisní schránky pro komunikaci ze strany nájemců. Do schránky je možné vložit veškerou komunikaci, kterou byste dříve předali osobně nebo zasílali poštou.

Příspěvky na bydlení:
Úřadu práce poskytujeme napřímo informace o aktivních nájemních vztazích. Úřad práce by tedy od vás neměl požadovat aktuálně podepsaný dodatek k nájemní smlouvě pro získání příspěvku na bydlení.

Dodatky k nájemní smlouvě:
Dodatky budeme nově zasílat nájemcům poštou. Nájemce podepsaný dodatek zašle zpět na pobočku prostřednictvím České pošty nebo může podepsaný dodatek vhodit do dopisní schránky na pobočce.

Správa nemovitostí:
Oddělení správy nemovitostí i nadále zajištuje potřebné opravy nemovitostí. Vzhledem k aktuální situaci jsou omezeny opravy, které nejsou urgentní. Vámi nahlášené požadavky i na neurgentní opravy jsou ale samozřejmě call centrem zaevidovány s tím, že jejich realizace proběhne až v okamžiku, kdy to situace dovolí.
Hlášení oprav je možné pouze telefonicky. V době 7.30–16.00 je k dispozici linka call centra (778 767 714). Další telefonní kontakty naleznete na webových stránkách v sekci Kontakty.

Obchodní oddělení:
Vzhledem k nařízení vlády je provoz obchodního oddělení na pobočkách dočasně omezen. Kolegové z obchodního oddělení jsou stále k dispozici pro telefonní nebo emailovou komunikaci. Stále je možné jednat ohledně budoucího pronájmu bytů a nebytových prostor. Aktuální nabídku volných bytů naleznete zde. Kontakty na obchodníky naleznete zde.

Vyúčtování služeb 2019:
I přes omezení způsobená nařízeními vlády připravujeme doručení vyúčtování služeb za rok 2019 v termínu do konce měsíce dubna. V tento okamžik je již vyúčtování dokončené a bude vám brzy distribuované přes Českou poštu. V případě, že používáte naši online Klientskou zónu, můžete se na vyúčtování podívat již nyní.

Klientská zóna:
Společnost CPI BYTY a.s. má pro nájemce zřízenou online Klientskou zónu, na které zaregistrovaný nájemce nalezne informace ohledně platného nájemního vztahu (předpisy nájmu, realizované platby, smluvní dokumentace atd). Více informací o klientské zóně naleznete zde.


Děkujeme za pochopení a přejeme vám i vašim rodinám pevné zdraví.
CPI BYTY a.s.